Barrett

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  53
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

6 دنبال کننده

درباره Barrett

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 07/10/2004

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Barrett

آخرین بازدید کنندگان نمایه

437 بازدید کننده نمایه
 1. Barrett

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما: 
 2. Barrett

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ خاکی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:باگ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟به دلیل بالا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: مانی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عوض کردن فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار
 3. Barrett

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ عوض کردن فکشن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 4. Barrett

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟باگ - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 5. Barrett

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ خاکی • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حال نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟نمد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 3 بار
 6. Barrett

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حقوق • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قبلا NG بودم میخوام امتحان کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیله بالا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 - 3
 7. Barrett

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حقوق • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قبلا NG بودم میخوام امتحان کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیله بالا • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 - 3
 8. Barrett

 9. Barrett

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نمیدونم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:ندارم
 10. Barrett

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 17ا • اسم واقعی: احمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سخت کوش کار کن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه خوندم بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟فعلا نت قطعه هیچی
 11. Barrett

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: امین • اسم واقعی: 14 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ خاکی • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به یاده قدیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟به دلیله بالایی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ نمد 2 3 باری
 12. Barrett

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:14 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:حالشو نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حالشو دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3
 13. Barrett

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بلی - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نمدونم که - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نایسه که
 14. Barrett

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نمد