mahdighasemi

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

1 دنبال کننده

درباره mahdighasemi

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mahdighasemi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نظم و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6الی7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دسته ویژه دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 ال 7 بار
 2. mahdighasemi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نظم و بیشتر وقت ها آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6الی 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دستع بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم این فکشن رو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول خوب میتونم در بیارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5الی 6 با
 3. mahdighasemi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نظم و بیشتر وقت ها آنلاین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6الی 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دستع بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم این فکشن رو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول خوب میتونم در بیارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5الی 6 بار
 4. mahdighasemi

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوب بود
 5. mahdighasemi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نظم و مودب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از این کار خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 6. mahdighasemi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با نظم و مودب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 تا 16 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از این کار خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار
 7. mahdighasemi

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):فقط فردا - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ وقت دکتر دارم و نمیتونم به وار بیام
 8. mahdighasemi

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):فقط فردا - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به مهمونی دعوت شدم
 9. mahdighasemi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: میتونم عضو خوبی در این فکشن باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16 الی 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخواهم به دسته بالاتر بیایم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از دسته متوسط شدن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6 بار نقل قول
 10. mahdighasemi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: میتونم عضو خوبی در این فکشن باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16 الی 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخواهم به دسته بالاتر بیایم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از دسته متوسط شدن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6 بار
 11. mahdighasemi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: میتونم عضو خوبی در این فکشن باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16 الی 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخواهم به دسته بالاتر بیایم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از دسته متوسط شدن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6 بار
 12. mahdighasemi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: میتونم عضو خوبی در این فکشن باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16 الی 20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخواهم به دسته بالاتر بیایم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از دسته متوسط شدن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6 بار
 13. mahdighasemi

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام به دسته ملایم برم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خیلی عالی بود
 14. mahdighasemi

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام به اقلیت دیگه ای بروم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه چی عالی بود
 15. mahdighasemi

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: مهدی قاسمی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اخلاق خوبی دارم-رانندگیم خوبه - سرم توکار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2الی3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جذابی هست بنظرم و مبلغش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2