wortexxx

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  36
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

4 عادی

2 دنبال کننده

درباره wortexxx

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 11/23/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

560 بازدید کننده نمایه
 1. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: ايمان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور عاشق گيم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00 الي 18.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستام ميگن فكشن خوبيه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار
 2. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانيال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب جدي در كار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00الي 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ليدرش عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فكشن دئست دارم و فكشن باحاليه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خيلي قانون مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الي 2 بار
 3. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانيال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدي در كار مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14.00الي22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:كيك شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): براي پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا تئ اين فكشن بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 4. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانبال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۹ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش خوب‌ نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن علاقه دارم و لیدر خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳تا ۴بار
 5. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانيال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب جدي در كار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00الي 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ليدرش عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فكشن دوست دارم و فكشن باحاليه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خيلي قانون مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الي 2 بار
 6. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی عباس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور اهل كار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6الي 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00الي 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به اي فكشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربم ميگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 7. wortexxx

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دلايل شخصي - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: خوش اخلاق با مرام
 8. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانيال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب جدي در كار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00الي 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ليدرش عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فكشن دئست دارم و فكشن باحاليه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خيلي قانون مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الي 2 بار
 9. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانيال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب جدي در كار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00الي 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ليدرش عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فكشن دئست دارم و فكشن باحاليه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خيلي قانون مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الي 2 بار
 10. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانيال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب جدي در كار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00الي 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ليدرش عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فكشن دئست دارم و فكشن باحاليه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خيلي قانون مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الي 2 بار
 11. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانيال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب جدي در كار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00الي 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ليدرش عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فكشن دئست دارم و فكشن باحاليه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خيلي قانون مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الي 2 بار
 12. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانيال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب جدي در كار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00الي 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ليدرش عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فكشن دئست دارم و فكشن باحاليه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خيلي قانون مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الي 2 بار
 13. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانيال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب جدي در كار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00الي 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ليدرش عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فكشن دئست دارم و فكشن باحاليه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خيلي قانون مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1الي 2 بار
 14. wortexxx

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: دانيال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12.00تا 22.00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خيلي وقت بود بازي نميكردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): براي سرگمي • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فكشن خوبيه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الي 4 بار
 15. wortexxx

  نرم افزارای مورد نیازو معرفی میکنید