Frenzo

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  93
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

12 خوب

4 دنبال کننده

درباره Frenzo

 • درجه
  عضو پیشرفته

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Frenzo

آخرین بازدید کنندگان نمایه

500 بازدید کننده نمایه
 1. Frenzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: آرمین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون، با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00 - 03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): در آمد و علاقه و داشتن تجربه و تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و لیدرش گاده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9+
 2. Frenzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: آرمین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون، با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 09:00 - 03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): در آمد و علاقه و داشتن تجربه و تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و لیدرش گاده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9+
 3. Frenzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: ماهان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی میکنم به دیگران کمک کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 -00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنمه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم و این فکشن جذابه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیاد کمک میکنم به دیگران و علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2+
 4. Frenzo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: عمران • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون - بچه گلیه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنمه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم به این کار و حس میکنم توش خوبم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9+
 5. Frenzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: ماهان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی میکنم به دیگران کمک کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 -00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنمه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم و این فکشن جذابه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیاد کمک میکنم به دیگران و علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2+
 6. Frenzo

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 2023/5/27 - 2023/6/2 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نداشتن وقت
 7. Frenzo

  عکس سایز کوچک از اطلاعات کاربری از طریق کنترل پنل : • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون-با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تجربه کردن فکشن جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و کسب کردن تجربه در این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7+
 8. Frenzo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17• اسم واقعی: عمران• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون - بچه گلیه• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4+• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 00:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنمه• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم به این کار و حس میکنم توش خوبم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9+
 9. Frenzo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17• اسم واقعی: آرمین• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون، با ادب، خوش اخلاق• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5+• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 00:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ایجاد تنوع• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و تجربه دارم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و لیدرش عالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9+
 10. Frenzo

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی و به فرمت رو به رو باشد: YYYY-MM-DD مثال 25-12-2022) (خود آن روز هم حساب است): 24-5-2023 - 26-5-2023 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ وقت نداره (امتحانات)
 11. Frenzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: آرمین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون، با ادب، خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ایجاد تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و تجربه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و لیدرش عالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9+
 12. Frenzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17• اسم واقعی: علی• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون - پسر گلیه• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و کسب تجربه• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +9
 13. Frenzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17• اسم واقعی: میلاد• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوب و مهربونیه• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6+• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 الی 00:00• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشنمه• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و در آمد خوب• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و باحاله• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3+
 14. Frenzo

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: آرمین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون - با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تجربه فکشن های جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و کسب تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه و دوستش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 9
 15. Frenzo

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: آرمین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب، مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6+ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تجربه فکشن جدید • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و تجربه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و اینکه فکشنه خوبیه و لیدرش عالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 7 بار