hoomansa

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  182
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

10 خوب

درباره hoomansa

 • درجه
  برنامه‌ریز حرفه‌ای
 • تاریخ تولد 01/03/2002

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در بازی
  hoomansa

آخرین بازدید کنندگان نمایه

856 بازدید کننده نمایه
 1. hoomansa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: هومن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ تا ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برا لیدرش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 69
 2. hoomansa

  منی که برای ۵۰ نفر رفتم
 3. hoomansa

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: هومن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحوصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نمیاد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد ازش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۸۵بار
 4. hoomansa

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهتی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: همه چی خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):08:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همین طوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داداشم اینجاس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نبود نمیومدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟+8
 5. hoomansa

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: هومن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10بار
 6. hoomansa

 7. hoomansa

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: متی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن وقت کافی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دلم میخواد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۸۵ بار
 8. hoomansa

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: متی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن وقت کافی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دلم میخواد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۸۵ بار
 9. hoomansa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: هنوز به اون سط از خودشناسی نرسیدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7الا10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10تا 13 16 الا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه... • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟بازه همیشه • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی:سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: هنوز به اون سط از خودشناسی نرسیدم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7الا10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10تا 13 16 الا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه... • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟بازه همیشه
 10. hoomansa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امیرعلی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام جدی عجیب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه بیشتر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ همیشه بازه
 11. hoomansa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با معرفت، خوش اخلاق و اهل رفاقت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 12:00 تا 04:00 متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خستگی از Cop • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن مناسبی هستش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟تجربه ای جدید بشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 بار
 12. hoomansa

 13. hoomansa

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: غیر قابل توصیف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟همیشه بازه
 14. hoomansa

 15. hoomansa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بچه خوب و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به فکشن دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه ای که داشتم و علاقه که دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و فعالیت و تلاش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار