BAsil

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  84
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

7 دنبال کننده

درباره BAsil

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 05/14/2008

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  BAsill & DiaBOliC

آخرین بازدید کنندگان نمایه

450 بازدید کننده نمایه
 1. BAsil

  خود علی @ArSaCiA
 2. BAsil

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله. - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ لیدر و سابلیدر - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نمیدونم ولی حس میکنم چون لیدر تازه واردی هستند هنوز قلق کار دستشون نیومده ولی در کل پسر خوبیه
 3. BAsil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: محمد امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش سرحال مؤدب با انگیزه. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ ساعت در روز. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه بیام اینجا. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این اقلیت علاقه دارم و سابقه حضور در دسته ویژه رو هم دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه حضور در دسته ویژه رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ الی ۶ بار در روز.
 4. BAsil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: محمد امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش سرحال مؤدب با انگیزه. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ ساعت در روز. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه بیام اینجا. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این اقلیت علاقه دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به این فکشن و مسئولیت پذیر هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ الی ۶ بار در روز.
 5. BAsil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: محمد امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون.باادب.پراشتیاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۹ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۵ بار --------------------------------------------------------------------------------- • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون.باادب.پراشتیاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۹ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۵ بار --------------------------------------------------------------------------------- • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون.باادب.پراشتیاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۹ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۵ بار --------------------------------------------------------------------------------- • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون.باادب.پراشتیاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ الی ۹ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۵ بار ---------------------------------------------------------------------------------
 6. BAsil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: _Ariyan_.png • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: آرین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: توصیف ناپذیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ هرچی حسش باشه • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برا اینکه بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱ الی ۴ بار
 7. BAsil

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: آریان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: توصیف ناپذیر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ هرچی حسش باشه • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برا اینکه بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر کردن نمیخاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بازی همیشه
 8. BAsil

 9. BAsil

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ ارتقا به دسته ویژه. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر خوبی هستن.
 10. BAsil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب با هوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۰۹:۰۰ تا ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط برای ماست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دسته متوسط برای ماست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۷ بار
 11. BAsil

 12. BAsil

  صحیحه استاد🤏
 13. BAsil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: محمد امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش سرحال مؤدب با انگیزه. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ ساعت در روز. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه بیام اینجا. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این اقلیت علاقه دارم و سابقه حضور در دسته ویژه رو هم دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه حضور در دسته ویژه رو دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ الی ۶ بار در روز. ------------------------------------------------------------------------------ • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش سرحال مؤدب با انگیزه. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ ساعت در روز. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه بیام اینجا. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این اقلیت علاقه دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این اقلیت به من نیاز داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ الی ۶ بار در روز.
 14. BAsil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب با هوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷ الی ۱۰ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۰۹:۰۰ تا ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط برای ماست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دسته متوسط برای ماست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۷ بار _________________________________________________________ • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: محمد امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب با هوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بیام دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دسته متوسط دوست میدارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۷ بار
 15. BAsil

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: محمد امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش سرحال مؤدب با انگیزه. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ الی ۱۰ ساعت در روز. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۰:۰۰ الی ۲۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه بیام اینجا. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این اقلیت علاقه دارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه حضور در دسته ویژه رو دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ الی ۶ بار در روز.