mamadsultan

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  26
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره mamadsultan

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

141 بازدید کننده نمایه
 1. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و گیمر و راننده خوب و بچه باحال و درس خون و با با برنامه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون این فکشن رو بیشتر دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رانندگی خوبی دارم و این فکشن رو دوست دارم و آدم با ادبی هستم و بچه باحال جمع و قانون مدار و خیلی لیدر این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راننده خوبی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک کنید؟ ۳ یا ۴ بار
 2. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: صدرا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با حال ، گیمر ، خفن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول ، پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می‌تونه باعث پیشرفت من بشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۱ بار
 3. mamadsultan

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2022/11/8 تا 2022/11/12 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نت داغون
 4. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: صدرا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و گیمر و راننده خوب و بچه باحال و درس خون و با با برنامه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون این فکشن رو بیشتر دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رانندگی خوبی دارم و این فکشن رو دوست دارم و آدم با ادبی هستم و بچه باحال جمع و قانون مدار و خیلی لیدر این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راننده خوبی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک کنید؟ ۳ یا ۴ بار
 5. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: صدرا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال - گیمر - خفن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 5:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ایم خوبی دارم و فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 6. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: صدرا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال - گیمر - خفن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 5:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ایم خوبی دارم و فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 7. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: صدرا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال - گیمر - خفن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 5:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ایم خوبی دارم و فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 8. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: صدرا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال - گیمر - خفن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 5:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ایم خوبی دارم و فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 9. mamadsultan

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته متوسط و دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر و اقلیت بسیار خوب و عالی
 10. mamadsultan

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2022/5/7 تا 2022/5/14 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ تمام شدن نت و درس و امتحانات
 11. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: صدرا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و گیمر و راننده خوب و بچه باحال و درس خون و با با برنامه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون این فکشن رو بیشتر دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رانندگی خوبی دارم و این فکشن رو دوست دارم و آدم با ادبی هستم و بچه باحال جمع و قانون مدار و خیلی لیدر این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون حس دکتری در من هست • روزانه چند بار انجمن را چک کنید؟ ۳ یا ۴ بار
 12. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: صدرا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و گیمر و راننده خوب و بچه باحال و درس خون و با با برنامه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون این فکشن رو بیشتر دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رانندگی خوبی دارم و این فکشن رو دوست دارم و آدم با ادبی هستم و بچه باحال جمع و قانون مدار و خیلی لیدر این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راننده خوبی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک کنید؟ ۳ یا ۴ بار
 13. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: صدرا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و گیمر و راننده خوب و بچه باحال و درس خون و با با برنامه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون این فکشن رو بیشتر دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رانندگی خوبی دارم و این فکشن رو دوست دارم و آدم با ادبی هستم و بچه باحال جمع و قانون مدار و خیلی لیدر این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راننده خوبی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک کنید؟ ۳ یا ۴ بار
 14. mamadsultan

  صحبت های کاملا واقعی
 15. mamadsultan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسر خوب و گیمر و راننده خوب و بچه باحال و درس خون و با با برنامه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 - 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون این فکشن رو بیشتر دوست دارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون رانندگی خوبی دارم و این فکشن رو دوست دارم و آدم با ادبی هستم و بچه باحال جمع و قانون مدار و خیلی لیدر این فکشن رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون راننده خوبی هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ یا ۴ بار