Overles

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  4
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Overles

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Overles

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشرو و مودب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای توسعه کیفیت سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم برای بقیه میتونم مفید باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 2. Overles

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشرو و مودب و بیکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای توسعه کیفیت سرور • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم برای بقیه میتونم مفید باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 3. Overles

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با کسی مشکل ندارم و سرم به کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۱:۰۰-۱۶:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به کمک پلیر ها دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون احساس میکنم کمبود فکشن مکانیک را میتونم جبران کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 4. Overles

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اکثریت مشکلی ندارم و سرم به کار خودمه. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۳:۰۰-۱۶:۰۰. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم به افرادی که داخل سرور هستند کمک کنم در کنارشم پول در بیارم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به این کار علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل ۲ بار.