Alii

Non-Rp بازیکن Nazil

2 ارسال در این موضوع قرار دارد

   • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما (https://agsa.arsacia.ir/account/mystats): DeaThrowHaCkeR.png

     • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: NazLi.png

     • توضیحات: داشتن Wanted Non-rp کردن

     • شاهد ها: ..

     • مدرک/عکس یا فیلم: sa_mp_065.png

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن مورد نظر به مدت 240 دقیقه به زندان انداخته شد.

ممنون از گزارش.

بسته شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.