Ali

درخواست عضویت

3198 ارسال در این موضوع قرار دارد

sia2000 درخواست عضویت شما قبول شد (آماده تست باشید).

mehran804درخواست عضویت شما قبول شد (آماده تست باشید).

bolfazl(A) درخواست عضویت شما قبول شد (آماده تست باشید).

برای تست مطالب زیر را مطالعه نمایید:

قوانین عمومی

قوانین گارد

قوانین پلیس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل

YaphetS.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: سینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام - شوخ
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  4 الی 6 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شدم.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه مندم .
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه مندم و تمام تلاشمو میکنم .
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  4 بار .

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

PhpMyAdmiN.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: ارش
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 
صبور و مهربان هستم و حرف گوش کن‬‎
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 13 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟3:00_12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:
علاقه به فکشن های پلیسی دارم‬‎
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به گارد ملی علاقه خیلی زیاد دارم و خوشم میاد‬‎
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کاملا بلدم و تجربه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3

ویرایش شده در توسط arashdevil
وارد نکردن 1 سوعال

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلarmini.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ...
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بستگی داره
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ...
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): مشخص نیست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ من همچین فکری نمیکنم! فقط دوس دارم Ng بشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 بستگی داره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

armini درخواست عضویت شما رد شد (شما فرم را کامل پر نکردید).

Phpmyadmin درخواست عضویت شما قبول شد (آماده تست باشید).

 

ویرایش شده در توسط BullShark

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل.FaTaL..png
• سن واقعی: 23
• اسم واقعی: محمد مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش تیپ و با مرام
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10-24
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن اسکیل 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  چون هدق مشخصی داره
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر مناسب  و ممبر های خوب
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 7-8 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل.jak..png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشحال سرحال گیمر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 تا 2:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن خوبی هست و هیجانی است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مشغول باشم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Per%5BX%5D.png

• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: محمد پریکس
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تعریف از خود ندارم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک شد دیگههه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گارد زندگی منه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟دوست دارمش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد 20 30

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل Ele[M]enT.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و ازیت نکنی ازیت نمیشی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش خوبه و دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ارومم و حواس جمع
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

.Fatal. درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید)

Per[X] درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید)

.Jak. درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل

armini.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: Ng رو دوست دارم .
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1-10 ساعت ولی شاید یه روز کلا بازی نکنم بستگی داره
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 4:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این فکشن خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارمو بلدم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟
 1-2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ele[M]ent درخواست عضویت شما رد شد (شما فرم را به درستی پر نکردید)

Armini درخواست عضویت شما قبول شد (آماده تست باشید)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل Ele[M]enT.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ارومم و ازیت نکنی ازیت نمیشی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17.20
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش خوبه و دوسش دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ارومم و حواس جمع
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلmehrdad.png
• سن واقعی: 26
• اسم واقعی: مهرداد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی اهمیت به مسئولیت ب ادبی نمی کنم با همه هم همکلام نمیشم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 12:00 - 17:00): 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: امدن به گارد ویژه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  قبلا بودم فمشن خوبیه 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قوانینش رو بلدم خوشم میاد از این فکشن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 1 الی 2 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلamirhoseinpnn.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قانونی و دست به گانم خوبه
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10صبح تا 5صبح
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دلیله علاقه به گارد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میتوانم در اینجا موفق شوم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به پلیس علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل

kamyar_dx.png
• سن واقعی:  18
• اسم واقعی:  کامیار
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  خوش اخلاق - خونسرد - آرام - خوش تیپ.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  2 تا 5 ساعت.
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  -
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از گارد خوشم میاد.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از گارد خوشم میاد.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Kamyar_DX درخواست عضویت شما رد شد (شما فرم را کامل و صحیح پر نکردید).

mehrdad درخواست عضویت شما رد شد (شما فرم را کامل پر نکردید).

Ele[M]enT درخواست عضویت شما رد شد (اکانت شما مولتی است.همچنین در صورت رد شدنتان می توانید حداقل 3 روز بعد دوباره پست بدهید و در صورت رعایت نکردن یا پست اضافی دادن در فروم اخطار دریافت خواهید کرد.).

amirhoseinpnn درخواست عضویت شما قبول شد (آماده تست باشید).

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل.SenioR..png
• سن واقعی: امیر
• اسم واقعی: 16
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من پسری شوخ و با حال و جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3یا 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00-5:30 و 10:00-12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:وارن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چو کلا از کار دزد و پلیس خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون می تونم تو کارم موفق شم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:amirreza1382222.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: امیررضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم آر.م اما پر جنب و جوشیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟3الی 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نمیدونم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عشق به این اقلیت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):
چون عا شقشمممم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کسی در این فکشن بیکار نمیمونه و من بیکاریو دوس ندارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلAdvanced.png
• سن واقعی:  17
• اسم واقعی:  امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سلام من ادم خیلی خوش اخلاقی هستم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون میخواستم بیام NG
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  چون خیلی فکشن پر هیجانی هست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  همینجوری
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 3 - 4 بار

ویرایش شده در توسط AmiN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل RaMMuS.png 
• سن واقعی: 24
• اسم واقعی: سامان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: چیزه خاصی نیست که بخوام بگم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  16:00 الی 03:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب تجربه و تنوع
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قکر میکنم مناسب باشه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 2

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

.Senior. درخواست عضویت شما قبول شد. (آماده تست باشید)

amirreza1382222 درخواست عضویت شما رد شد. (شما به سوال "در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00)" به درستی جواب ندادید)

Advanced درخواست عضویت شما رد شد. (شما به سوال "چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟" به درستی جواب ندادید)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Marcel.png

• سن واقعی: 14
• اسم واقعی:  سجاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  یه فرد معمولی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  14:00 - 20:00  تقریبا
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  حوصله ام سر رفته
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  جالبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  2-3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنلAdvanced.png
• سن واقعی:  17
• اسم واقعی:  امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سلام من ادم خیلی خوش اخلاقی هستم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 7 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 19:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون میخواستم بیام NG
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  چون خیلی فکشن پر هیجانی هست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  چون فکشنی هست که هم در امد زیاد داره هم بیکاری نیس 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 
 3 - 4 بار

ویرایش شده در 14 ساعت قبل توسط AmiN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری