Ali

درخواست عضویت

2134 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:%5B%5BKing%5D%5D.png

 سن واقعی: 18
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با شعور یه ادم معمولی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون گانرم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 14

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: omid79_j5.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: Omid
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس،جدی در کار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 االی 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تکراری شده بود برام
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون این اقلیت دوست دارم و فکر میکنم میتونم تو این فکشن پیشرفت کنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر خوبی دارد
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 -4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

[[king]]

درخواست شما پذیرفته شد

 Treanight شما از سرور محروم شده اید

بنابراین درخواست شما رد میشود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: NorthBuffer.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ - با مرام - فعال - گانر 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  نمیدونم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مطمئنم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 تا 20 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Saber.sd.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: صابر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و در کار خودم جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 17:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و در تیراندازی مهارت دارم.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BM%5DoHa%5BM%5DMa%5BD%5D.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گانر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 شب تا 11 ظهر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  علاقه

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mohammadreza8425.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمدرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ,باحال,بامعرفت
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دسته های بالاتر
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  برای کسب تجربه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون دوست دارم در فکشن دسته متوسط تجربه کسب کنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

Mohammadreza8425

M]oha[m]ma[d]]

درخواست شما پذیرفته شد

 

ویرایش شده در توسط alarumwalle

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .BlackCat.png
• سن واقعی:16
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشقم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-1400
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گانرم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکر میکنم جای مناسبی برام است
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5

ویرایش شده در توسط alfered

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: DaniaI.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: دانیال
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: از Adminی Demoteام کردن :(
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5+ ساعت

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ از شب تا صبح پراکنده
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نمیاد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ نمیدونم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازم نمیدونم

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: arash1383.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: ارش
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان.جدی در کار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 14:00-24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عشقم اینجاس
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطره عشقم :)
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10+

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: .Whit%5BE%5D_BLoO%5BD%5D.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: سجاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان.جدی در کار
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ :12:00 تا 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوبه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5تا6بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Green درخواست عضویت شما رد شد، شما رنک 3 دسته ملایم را نداشتید.

@SIkaka  درخواست عضویت شما پذیرفته شد، برای تست آماده باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Heydar.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: احمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:شجاع قوی گانر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7یا 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):معلوم نیست 
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خودم خواستم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):به خاطر لیدرش آق  رسول
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: WandReR.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال جذاب دوست داشتنی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یه چند مدت رفتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دلیل بی اقلیت بودن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Heydar درخواست عضویت شما پذیرفته شد، برای تست آماده باشید.

@GoodLike درخواست عضویت شما رد شد، شما در اقلیت دیگری هستید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: moein0110.png
• سن واقعی: 21
• اسم واقعی: معین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی  - خشن - مغرور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8-5ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: وقت نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  وار
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  بخاطر موقعیتش
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  5بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سايز کوچک از "اطلاعات کاربري" از طريق کنترل پنل:
MaRkeR.png
• سن واقعي: 15
• اسم واقعي: روربه
• در 30 کلمه خود را توصيف کنيد: خوش حال با حال و گاهي هم با مزه
• روزانه چقدر بازي مي کنيد؟ 7_8
• در چه ساعت هايي بازي مي کنيد؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-5:00
• چرا شما فکشن قبلي را ترک کرديد:با ليدرش مشکل داشتم
• براي چه مي خواهيد به اين فکشن بياييد؟ (حداقل 30 کلمه): چون چند تا از دوستام تو اون فکشنن
• چرا فکر مي کنيد که اين فکشن جاي مناسبي براي شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک مي کنيد؟ 1_2

 

  • هاها 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Viper.png
• سن واقعی:
17
• اسم واقعی: ابوالفضل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 تا 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین 11 صبح تا 2 شب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلایلی
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اصلا فکر نمیکنم:|
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 5 بار

Viper

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: KING_HIDDEN.png
• سن واقعی:
17
• اسم واقعی: شایان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین 12 تا 6صبح
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل 3 روز انلاین نشدن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با لیدرش حال میکنم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم:|
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار

KinG_HiddeN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@moein0110 درخواست عضویت شما پذیرفته شد، برای تست آماده باشید.

@Roozbeh85 درخواست عضویت شما پذیرفته شد، برای تست آماده باشید.

@GodViper درخواست عضویت شما پذیرفته شد، برای تست آماده باشید.

@shayan5696 درخواست عضویت شما پذیرفته شد، برای تست آماده باشید.

ویرایش شده در توسط rasool

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری