Ali

درخواست عضویت

2300 ارسال در این موضوع قرار دارد

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Saeed_Kabir..png
• سن واقعی: 24
• اسم واقعی: Saeed
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: Dangerous
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-8
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 - 24
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:-
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): I like That
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ Because I Love Yellow Color
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 Time

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Amir_REXOR.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی:  امیر محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:  مهربان _ با ادب _ خوش اخلاق . 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  10+
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  معلوم نیست ولی بیشتر در 12:00 - 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به علت آمدن به دسته متوسط 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم و می خواهم در war  ها شرکت کرده و سپس رانک 2 در اینجا بگیرم و  عضو NG  شوم.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  علاقه دارم. دوستم هم از اینجا تعریف می کند.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5+

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@ReNdyOrton  @kabirstation  @REXOR  درخواست شما تایید شد.

 

تست بصورتِ زیر خواهد بود:
10 سوال از قوانین عمومی سرور

10 سوال از قوانین عمومی دسته متوسط

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

Kurd_Boy.png
• سن واقعی:

21

• اسم واقعی: 

زانکو
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: 

بله کاملا پایبند به قوانین و احترام گیر
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 

5 - 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 

12:00 - 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: 

واسه این که بای دادم. بعد از 3 سال برگشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 

چون یکی از بهترین شغل هاست
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ 

چون قبلا اینجا بودم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Melinas7n.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: ملینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون /کسی که کاریم نداشته باشه کاریش ندارم پرو ولی با ادب / به مقدار زیادی لجباز
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 8ساعت 9ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 1:00بامداد
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل شخصی داشتم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قطعا هست 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 1shadow1.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با معرفت و البته عاشق بازی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6تا8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ساعت مشخصی ندارم هروقت که بتونم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دسته متوسط
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه به شدت زیادی برای گرفتن رنک بالای دسته متوسط دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟هم علاقه هم گانر بودنم انجا برام مناسبه 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل2بار ولی تا 6 بار هم داشتم 

ویرایش شده در توسط 1shadow1
نذاشتن عکس یادم رفت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@MelinasVn  درخواست شما تایید شد.

 

تست بصورتِ زیر خواهد بود:

10 سوال از قوانین عمومی سرور

10 سوال از قوانین عمومی دسته متوسط

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Melinas7n.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: ملینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون باجنبه وبا ادب
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 8ساعت 9ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00تا 1:00بامداد
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل شخصی داشتم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به این فکشن علاقه دارم 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ قطعا هست 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: AmiR_LeBroN.png

• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم خوبیم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر علایقم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: NeuroN.png
• سن واقعی: 32
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قوی-باهوش
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00-01:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به اینجا
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکر می کنم وقتشه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Outis_a.png
• سن واقعی:15
• اسم واقعی:ابوالفضل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:آرام و کمی خشن
• روزانه چقدر بازی می کنید:3ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):14:00-17:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینطوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون با حاله
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون با حاله
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3

ویرایش شده در توسط Outis

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Soheil008.png
• سن واقعی: ۱۵
• اسم واقعی: سهیل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار، مهارت در تصمیم گیری، تلاشگر و امیدوار برای رسیدن به هدف، توانایی درست کردن تخم مرغ.
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل ۳ ساعت.
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معمولا صبح ها و شبها.
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استفاء دادم که بیام به این فکشن.
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای تنوع، تجربه، پول و پیشرفت، رفتن به دسته ویژه.
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ایمم خداست.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱ - ۵

 

نکته: هروقت اف پی هام تموم شد میام واسه تست.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: __hunterman__.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: یزدان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم هستم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا5عصر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون بیکاری زیاد داشت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دسته متوسط جای خوبیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ احساس میکنم اینجا به من نیاز داره
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Parsa..png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: پارسا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ, جدی(در کارم), باحال (شاید)
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3,4 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:  همینجوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه! ممبراشم خوبن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ گانری خوب
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3,4  بار

ویرایش شده در توسط ParsaBarfehie
.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: BIue_tro.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آروم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دلیل خاصی نداشت
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 4 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@huntermana  @ParsaBarfehie  @LeO  درخواست شما تایید شد.

 

تست بصورتِ زیر خواهد بود:

10 سوال از قوانین عمومی سرور

10 سوال از قوانین عمومی دسته متوسط

@Edmond  درخواست شما تایید شد.

 

تست بصورتِ زیر خواهد بود:

10 سوال از قوانین عمومی سرور

10 سوال از قوانین عمومی دسته متوسط

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: yezi.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوبم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 تا 8 ساغت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 17:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: همینجوری
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 تا 7 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری " از طریق کنترل پنل : GodSouth.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: میلاد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون خوش اخلاق
• روزانه چقدر بازی می کنید؟  5 تا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):  13:00 تا 20:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استفا دادم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):  دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با لیدرش حال میکنم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 الی 6 بار 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: NeuroN.png
• سن واقعی: 32
• اسم واقعی: 
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: قوی باهوش
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-01:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:  بیام اینجا
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@NeuroN @yezi درخواست شما تایید شد.

تست بصورتِ زیر خواهد بود:

10 سوال از قوانین عمومی سرور

10 سوال از قوانین عمومی دسته متوسط

@GodSouth  درخواست شما رد شد. [ شما در اقلیت دیگری هستید. ]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: AmirHesam.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: ارسلان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: 

amin2050.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی: امین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق، با ادب و مودب،با پشتکار، قانون مند 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بین ساعت های 15:00 تا 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم به این فکشن بیام
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیادی دارم و خیلی خوشم میاد از این فکشن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خیلی خوشم میاد
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5و6بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Pluto.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: احسان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب اروم جدی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متناوب
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک :(
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم دسته متوسط
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسط دوست دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری