AMIRJ83

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  28
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره AMIRJ83

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

105 بازدید کننده نمایه
 1. AMIRJ83

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020-05-28الی2020-6-11 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ امتحانات
 2. AMIRJ83

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020-05-28الی2020-6-11 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ امتحانات
 3. AMIRJ83

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی جدی و مرتب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1_2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): دیر وقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطر دوستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فک قبلیم بود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 4. AMIRJ83

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):20/5/2020 الی 7/5/2020 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ داشتن امتحان
 5. AMIRJ83

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و جدی در کار و زندگی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده ولی بیشتر دیر وقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به پلیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میدونم میتونم اینجا با تمام توان خدمت کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون باید جدی باشی • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3
 6. AMIRJ83

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدمی مرتب و منظم و جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴_۶ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر شب دیر وقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای آمدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میدونم بدرد اینجا حتما خواهم خورد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون باید دقیق و با حوصله باشیم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲الی۴
 7. AMIRJ83

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ پیش به سوی PD - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید لیدر عالی من عالی تر و باحال تر از این لیدر ندیدم
 8. AMIRJ83

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):7/5/2020 الی 8/5/2020 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید به دلیل مسافرت
 9. AMIRJ83

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدمی جدی در کار و بی اعصاب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴_۶ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بی دلیل کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون عاشق این family هستم و آماده برای درگیرم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲_۳
 10. AMIRJ83

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدمی جدی در کار و بی اعصاب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴_۶ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بی دلیل کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون عاشق این family هستم و آماده برای درگیرم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تیر اندازیم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲_۳
 11. AMIRJ83

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 23/4/2020 الی 24/4/2020 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ خستگی زیاد و عدم توانستن زدن یک وار خوب (لازم به ذکر است بنده در صورت توانستن حتما و حتما در وار شرکت خواهم کرد) 
 12. AMIRJ83

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و جدی در کار و بی اعصاب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر پراکنده ولی بیشتر موقع دیر وقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میدونم این فکشن عالیه کارش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون پر از درگیریه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3 همیشه برای خودت زندگی کن نه برای دیگران
 13. AMIRJ83

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و جدی در کار و بی اعصاب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر پراکنده ولی بیشتر موقع دیر وقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میدونم این فکشن عالیه کارش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون پر از درگیریه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3 همیشه برای خودت زندگی کن نه برای دیگران
 14. AMIRJ83

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و جدی در کار و بی اعصاب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده ولی بیشتر اوقات دیر وقت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شده بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستم اینجاست و علاقه دارم این فکشن رو تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون پر از درگیریه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1_2
 15. AMIRJ83

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم و زده - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر عالی بود خوش برخورد و باحال