AMIRJ83

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  7
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره AMIRJ83

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AMIRJ83

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و منظم و جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): دیر وقت 12:00 تا 4:30 صبح • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخاطر ترک کردن سرورکیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون عاشق کمک کردن به مردمم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون باید با بازیکنان ارتباط داشت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3
 2. AMIRJ83

  TTC

  بنده نیز کاملا با این نظر موافقم زیرا بنده خودم در اقلیت TTC مشغول به کار هستم بهترین ایده محدوده تایم tow کردن است که مشکلی عظیم برای تمامی کارکنان اقلیت TTC است با تشکر.
 3. AMIRJ83

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی اروم و جدی در مورد کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00_22:00 23:00_4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای درس مشق اومدم بیرون • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم به این فکشن و دوستام در این فکشن حضور دارن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1_2
 4. AMIRJ83

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:21 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی اروم و جدی در مورد کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00_22:00 23:00_4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای درس مشق اومدم بیرون • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم به این فکشن و دوستام در این فکشن حضور دارن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فعالم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1_2
 5. AMIRJ83

   عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و منظم و عاشق کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قبلا کارم بوده و عاشق این کارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق کمک به مردمم و کارم این بوده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 6. AMIRJ83

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی جدی و منظم در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3_4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): پراکنده • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کارم همینه قلا تو این فکشن بودم و عاشق کمک به مردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا توش بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 7. AMIRJ83

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی مرتب و پر اشتیاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳_۵ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فاقد فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستی در این فکشن دارم و از این فکشن صحبت های خوبی شده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق کمک به مردم هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳_۴