Parsamt

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  15
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Parsamt

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Parsamt

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:مودب اهل کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3.4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به وار و لیدر خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2.3
 2. Parsamt

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تشخیص درست و غلط با ادب اهل کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3.4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):14:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر خوب • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر خوب وپول خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 3. Parsamt

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی:پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: محافظ کار عشق به کار سخت کوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3.4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوری از سرور و تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کم حرف زدن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر خوب روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2.3
 4. Parsamt

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب محافظ کار علاقه به کمک به دیگران • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3.4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):19:00-20:00_ 14:00-17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوری از سرور • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کمک به دیگران و علاقه به تست گرفتن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون به تست گرفتن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2-3
 5. Parsamt

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/pmt_83"][/url - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نداشتن وقت کافی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر عالی و ساب لیدر بهتر از لیدر
 6. Parsamt

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق کار و بازی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):13:00-19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق لیدر هستم و همینطور عاشق کار و علاقه به پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خیلی خوبی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3_5
 7. Parsamt

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق کار و گیمری • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فاقد فکشن بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به لیدر خوب و داستن دوستی در این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به کار • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3-5
 8. Parsamt

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عاشق کار مورد اعتماد جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00_18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فاقد فکشن بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر عالی و تعریف هایی زادی که از ایشون شنیدم پول خوب این فکشن و داشتن یک دوست در این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در کارم جدی هستم و اهل کار هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3_5
 9. Parsamt

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مودب باجنبه و مشتاق به یادگیری • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتر 12:00-16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فاقد فکشن بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقخ به تست گرفتن و علاقه به لیدر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در کارم جدی هستم و به تست گرفتن علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3_4
 10. Parsamt

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پسری اروم و با احتیاط و عاشق کمک به مردم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:30-14:30. 18:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فاقد فکشن بودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشق کمک رانندگی هستم و فکشن را جایی مناسب برای خود می دانم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون باید با مردم سروکار داشته باشم و خوش برخورد باشم و رانندگی را دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4 
 11. Parsamt

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی:پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادمی ارام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:30 تا 15:40 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): براي كسب در امد و کمک به مردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عاشق کاره ارامم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3