Ali

درخواست عضویت

2125 ارسال در این موضوع قرار دارد

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Dr.%5BC%5Dra%5BZ%5Dy.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: علیرضا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: پای بند به قوانین و دستورات
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:لیدرش الکی fw داد و درخواست کیک دادم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که خیلی از این اقلیت خوشم میاد
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟برای اینکه فکشن خوبیه.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟8 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: %5BAgent%5DLeon.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: عرفان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور و با تعصب با کسی هم شوخی ندارم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیرا قوانین دسته متوسط رل به خوبی بلدم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا علاقه دارم 
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2 یا 3 بار

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: badyguard.png
• سن واقعی: 20
• اسم واقعی: شاهین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور  خوش رفتار 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ اوقات فراقت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فکشن جذابیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به این فکشن علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار

ویرایش شده در توسط badyguard

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن  bodyguard, [agent]leon  ,Erogon درخواست شما قبول شد !

 

بازیکن Dr.[C]ra[Z]y درخواست شما رد شد ! شما داخل فکشن دیگری هستید

 

برای تست آماده باشید .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: OFFiCeR.KiLLeR.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: عباس
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی-وظیفه شناس-شوخ طبع
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 الی 00:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه داشتن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن-علاقه داشتن به اقلیت های دسته متوسط 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به هر کاری که علاقه داری آن را به درستی انجام می دهی
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1بار

ویرایش شده در توسط OFFiCeRKiLLeR

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ICE.png

• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: آتنا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی منظبط 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 12:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با روحیاتم سازگار
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن خوبیست
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 5 بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

MurDerouS.png

• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: سهیل
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):4:00 تا 9:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای این که لیدر عوض شد
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط هارو دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟  دسته متوسط رو دوست دارم مخصوصا این دسته متوسط

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5-4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:Haj.AdmiRaL.png

• سن واقعی: 26
• اسم واقعی: احسان
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی-وظیفه شناس-شوخ طبع
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6الی 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 080 - 120): 180 الی 08:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نبودم‬‎

•  برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن-علاقه داشتن به اقلیت های دسته متوسط
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به هر کاری که علاقه داری آن را به درستی انجام می دهی
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار‬‎

ویرایش شده در توسط Admiral

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: MBMahdi.png
• سن واقعی: 15
• اسم واقعی: سینا
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان_وظیفه شناس_فعال_محترم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 تا 15:00   و   19:00 تا 22:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یه مدت بای دادم برگشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دسته متوسط تو خونمه و مدونم جای من اینجاس
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بر قوانینش مسلط ام ب کسی ضرر نمیزنم و صد در صد مفید خواهم بود
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5_6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: VaMpiR3.png
• سن واقعی: 18
• اسم واقعی:حامد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:علاقه به  دسته متوسط
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نبودم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشنی جالب و باحال است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون فکشن خوبیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4الی 5بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن   Murderous , Haji.Admiral , VamiR3 , MBMahdi , ICE  ,Officer.killer درخواست شما قبول شد !

 

 

برای تست آماده باشید .

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:

Sergey.png 
• سن واقعی: 21
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق با مرام با حوصله کنجکاو 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیشتر از 5 ساعت 
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 - 12:00 / 13: 00 - 16:00 / 19:00 - 4:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کسب درامد / علاقه / رسیدگی درست 
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از طرف رفیقم پوریا playboy  گفت که به این دسته متوسط بیام
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 6 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mahdi3mmm.png
• سن واقعی: 22
• اسم واقعی: مهدی
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:علاقه به  دسته متوسط
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت تا 8 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 9:00 تا 2:00شب و 1:00 تا 4:00 ظهر
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشن  معلم بودم و علاقه نداشتم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از دسته متوسطها خوشم میاد و علاقه به وار دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل این که تواناییاشو دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4الی 5بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:HajiCaeed.png

• سن واقعی: 24
• اسم واقعی: سعید
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی-وظیفه شناس-شوخ طبع
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7الی 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 080 - 120): 18:00 الی 08:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نبودم

•  برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن-علاقه داشتن به اقلیت های دسته متوسط
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به دسته متوسط و کارهایش علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار‬‎

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

OG.Kush.png

• سن واقعی: 27
• اسم واقعی: متین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی منظبط فعال 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 8:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به این فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسطی خوبیه دوستام در این فکشن هستن
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسطی خوبیه
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 5 بار

ویرایش شده در توسط Matin

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:__amir__abbas__.png

• سن واقعی:17

• اسم واقعی:امیرعباس

• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق حرف گوش کن و مسولیت پذیر

• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی 5 

• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):19:00 الی 12

• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نبودم

• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و دوستم مرا معرفی کرد

• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟جالبی داره برام 

• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2یا 3 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:hajsezar.png

• سن واقعی: 24
• اسم واقعی: حیدر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی-وظیفه شناس-شوخ طبع
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7الی 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 080 - 120): 18:00 الی 08:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نبودم

•  برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن-علاقه داشتن به اقلیت های دسته متوسط
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به دسته متوسط و کارهایش علاقه دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4بار‬‎

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

WaziRing.png

• سن واقعی: 25
• اسم واقعی:امیر
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:ادم معمولی و جدی 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:30-18:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نبودم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشنی جالب و باحال است
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون ادم گان خوبی هستم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4الی 5بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

AsTronauT.png
• سن واقعی: 16
• اسم واقعی: امیرحسین
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال_با مرام_خوش اخلاق_دوست داشتنی
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ نمیشه گفت ولی زیاد
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 2:00 تا 24:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون یه دوری  بزنم  فکشن های  دیگر FBI عالی بود باز  میرم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقام هستن.لیدرش عالیه
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همه بامرامن
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 تا 8 بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

kia_senator.png

 

• سن واقعی: 26
• اسم واقعی: kiarash
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید:جذاب باهوش متفکر  خلاق زرنگ در کل محشرم
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 15 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 تا 06:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم قبلا فکشن
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):به دسته متوسط علاقه دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: mamad22.png
• سن واقعی: 17
• اسم واقعی: محمد
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعالم.سرم به کار خودمه و با ادبم 
• روزانه چقدر بازی می کنید؟3 یا 5 ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (13:00 - 18:00)
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:هیچ فکشنی نبودم 
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستانم هم اینجان این فکشنم دوست دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟فکشن جزابیه و دوست دارم این فکشن رو.
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازیکن  Kia_senator  ,  Astornaut , waziring , hajsezar , __amir__abbas__درخواست شما قبول شد !

 

 

برای تست آماده باشید .

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: Hesam_013.png
• سن واقعی: 19
• اسم واقعی: حسام
• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: ادم شوخ و صبور
• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت
• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):12:00تا 8:00
• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم
• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه به مقدلری پول نیازمندم و به این فکسن احتیاج دارم
• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به خودم اعتماد دارم
• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 تا 5

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری