MurDerouS

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  23
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

درباره MurDerouS

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

508 بازدید کننده نمایه
 1. MurDerouS

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب گنگ با حال و عاشق sweet پسر خوبیم ، تا کسی باهام کاری نداشته باشه کاریش ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):4:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ینکه لیدر عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دست به گان ام خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دست به گان ام خوبه و دسته متوسط رو دوست دارم مخصوصا این دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3-4بار
 2. MurDerouS

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب گنگ با حال و عاشق sweet پسر خوبیم ، تا کسی باهام کاری نداشته باشه کاریش ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):4:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه به این دسته متوسط بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دست به گان ام خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دست به گان ام خوبه و دسته متوسط رو دوست دارم مخصوصا این دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3-4بار
 3. MurDerouS

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: NG در سرور انلاین هستند و دنبال بنده بودند.من وارد چهار راه شدم تا از ماشین پیاده شدم ایشون منو زدند میگن دفاع از خود ولی من تیر به ایشون اصلا نزدم • شاهد ها: خدا • مدرک/عکس یا فیلم:http://s8.picofile.com/file/8286256300/sa_mp_011.png http://s8.picofile.com/file/8286256550/sa_mp_012.png http://s9.picofile.com/file/8286256984/sa_mp_013.png
 4. MurDerouS

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب گنگ با حال و عاشق sweet پسر خوبیم ، تا کسی باهام کاری نداشته باشه کاریش ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):4:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اینکه به این دسته متوسط بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دست به گان ام خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دست به گان ام خوبه و دسته متوسط رو دوست دارم مخصوصا این دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3-4بار
 5. MurDerouS

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب گنگ با حال و عاشق sweet • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):4:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ینکه به این دسته متوسط بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دست به گان ام خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دست به گان ام خوبه و دسته متوسط رو دوست دارم مخصوصا این دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3-4بار
 6. MurDerouS

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):4:00 تا 9:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای این که لیدر عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط هارو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسط رو دوست دارم مخصوصا این دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5-4
 7. MurDerouS

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):4:00 تا 9:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای این که لیدر عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط هارو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دسته متوسط رو دوست دارم مخصوصا این دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5-4
 8. MurDerouS

  • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):3:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای ینکه لیدر عوض شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دست به گان ام خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دست به گان ام خوبه و دسته متوسط رو دوست دارم مخصوصا این دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3-4بار
 9. MurDerouS

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):3:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این دسته متوسطی خوب • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دست به گان ام خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دست به گان ام خوبه و دسته متوسط رو دوست دارم مخصوصا این دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3-4بار
 10. MurDerouS

  بنده شکایت خودم رو پس میگیرم
 11. MurDerouS

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما (https://agsa.arsacia.ir/account/mystats): • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: m/ اشتباه • شاهد ها: فکر نمیکنم کسی بوده باشه • مدرک/عکس یا فیلم: http://s9.picofile.com/file/8278789492/sa_mp_004.png
 12. MurDerouS

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):3:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به گارد ملی علاقه زیادی دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون در اینجا بودم و دوست دارم دوباره برگردم فکر میکنم جای خوبی برای من باشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3-4بار
 13. MurDerouS

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما (https://agsa.arsacia.ir/account/mystats): • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون بی دلیل منو کشتند • شاهد ها: _Rack_ • مدرک/عکس یا فیلم: http://s9.picofile.com/file/8277887642/photo_2016_12_09_22_34_25.jpg موقعی که منو زدند این عکس هم میدم که نگن به ایشون گفتم فرار کن به دوستم گفتم http://s8.picofile.com/file/8277888418/sa_mp_027.png
 14. MurDerouS

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معمولی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):3:00 تا 10:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به این دسته متوسطی خوب • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دست به گان ام خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دست به گان ام خوبه و دسته متوسط رو دوست دارم مخصوصا این دسته متوسط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3-4بار
 15. داش مواظب رفیقت باش دشمنت امارتو نداره...