hajcaeed

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  20
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره hajcaeed

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 01/20/1990

آخرین بازدید کنندگان نمایه

525 بازدید کننده نمایه
 1. hajcaeed

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: سعید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): اکثر مواقع • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 1
 2. hajcaeed

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: سعید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): اکثر مواقع • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 1
 3. hajcaeed

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: سعید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): اکثر مواقع • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 1
 4. hajcaeed

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: سعید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): اکثر مواقع • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 5. hajcaeed

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: سعید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): اکثر مواقع • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 6. hajcaeed

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: سعید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): اکثر مواقع • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ترک بازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 7. hajcaeed

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعي: 25 • اسم واقعي: سعيد • در 30 کلمه خود را توصيف کنيد: فعال هميشه در دسترس • روزانه چقدر بازي مي کنيد؟ 4 5 ساعت • در چه ساعت هايي بازي مي کنيد؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلي را ترک کرديد: براي امدن به اين دسته • براي چه مي خواهيد به اين فکشن بياييد؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به اين دسته • چرا فکر مي کنيد که اين فکشن جاي مناسبي براي شما هست؟ دليل خاصي براش نيست • روزانه چند بار انجمن را چک مي کنيد؟ 1-2 بار
 8. hajcaeed

  با سلام یوزر بنده به دلیل استفاده از چیت توسط ادمین keshish بن شده بنده از ایشون مدرک برای اثبات بن کردنشون میخوام با تشکر.
 9. hajcaeed

  با سلام یوزر بنده به دلیل استفاده از چیت توسط ادمین keshish بن شده بنده از ایشون مدرک برای اثبات بن کردنشون میخوام با تشکر.
 10. hajcaeed

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 25 • اسم واقعی: سعید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال همیشه در دسترس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به این دسته • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به این دسته • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دلیل خاصی براش نیست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1-2 بار
 11. hajcaeed

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 24 • اسم واقعی: سعید • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی-وظیفه شناس-شوخ طبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7الی 8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 080 - 120): 18:00 الی 08:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن-علاقه داشتن به اقلیت های دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به دسته متوسط و کارهایش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار‬‎