ArSaCiA

درخواست استعفاء

1415 ارسال در این موضوع قرار دارد

برای درخواست استعفاء از اقلیت طبق فرم زیر به تاپیک پاسخ دهید.

 

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ 

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: 

 

• نکات:

- لطفاً دو بار پست ندهید و تا اینکه Leader شما را از اقلیت اخراج نکرده صبور باشید!

- از بی احترامی و انتقاد بی مورد در فیلد پیشنهادات و انتقادات جداً خودداری نمایید.

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: basijiii.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ برم استراحت

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ استراحت

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Stormy.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون خسته شدم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر عالی داره خیلی خوبه لیدرش

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BM.R%5D.Milaad.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟بسیار فکشن ظعیفی هستش

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:بسیار لیدر ظعیف بود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: the...guard.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ تغییر فانکشن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدرش عالیه و بامرام

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: shayankerman.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دسته ویژه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ResidentEvil.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ دسته ویژه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: gtabazak.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظر ندارم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Chanleo.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نبود نظم در فکشن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Ne%5BV%5DeR.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ چون می خوام برم دسته ویژه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر عالی داره

 

ویرایش شده در توسط AmiN

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: majid1380.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته شدم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: چون لیدر تازه نظری ندارم

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: Scroll.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام برم یه اقلیت دیگه

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: حرفی ندارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام درخواست استعفا همه بازیکنان قبول شد موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: AmiNKhaN.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ خسته ام 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بدک نبود :|

  • دوست دارم که 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: %5BGoodBoy%5D.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ کاملا

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟نداشتن مهارت در وار 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:یکم pb زیاد برن شاید وار ببرن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@Alfered درخواست استعفا شما قبول شد. موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:  .jak..png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ به دنبال اقلیت جدید بروم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:  پیشنهادی ندارم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: ZeO.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ کاملا

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نبودن فعالیت فکشن

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: والا اگه مهارت نداشتن لیدر نمیشدن و کار ایشون خیلی خوبه فقط فعالیت فکشن خیلی کمه و همه پلیر هارو به وار ببرید. از لحاظ وار تو تحریم هستیم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:   MaHDi__021.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله کاملا

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخواهم به اقلیت دیگری بروم

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: ایشالاه روزبه روز پیشرت کنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP:King_RaGnaR.png
- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله کاملا
- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟میخواهم به اقلیت دیگری بروم
- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:نه انتقادی ندارم و برای این اقلیت آرزوی موفقیت میکنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

- عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: DarkHero.png

- آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله

- برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بی علاقه بودن 

- پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر از هر لحاظ عالی اقلیت عالی بچه ها عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

@King2000 و @lycan7277 درخواست  استعفا شما قبول شد! موفق باشید.

ویرایش شده در توسط Row

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری