aminnzz

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  21
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره aminnzz

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 01/21/2005

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  _AminNZZ_

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. aminnzz

  عکس محیط کاربری شما: 5 عکس شما : باتشکر D :
 2. aminnzz

  • اسم واقعی: امین •‌ سن واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق گیم و کامیپوتر و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد / بالای هشت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و گانر بودنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه به دسته متوسط بازی و اینا دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای چهار بار
 3. aminnzz

   • اسم واقعی: امین • سن واقعی: ۱۶ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق گیم و کامپیوتر و برنامه نویسی.. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد بالای ۹ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به این دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه خیلی زیاد به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم حس میکنم موفق میشم تو این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ ۴ بار
 4. aminnzz

  • اسم واقعی: امین •‌ سن واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق گیم و کامیپوتر و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد / بالای هشت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و گانر بودنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه به دسته متوسط بازی و اینا دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای چهار بار
 5. aminnzz

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه پسر باحال و بامرام /: (تعریف از خود نباشه) • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد بالای هشت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه - خیلی خوشم میاد از گنگ و دسته متوسط و اینا.. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لذت بخشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای ۳ ۴ بار
 6. aminnzz

   • اسم واقعی: امین • سن واقعی: ۱۶ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق گیم و کامپیوتر و برنامه نویسی.. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد بالای ۸ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای ۴ بار
 7. aminnzz

  • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یه پسر خوب که عاشق کامپیوتره.. /: • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای هشت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: رنک ۲شو گرفتم زیاد جالب نبود.. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم به این شغل • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه و درآمد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای ۵ بار
 8. aminnzz

  اسم واقعی: امین •‌ سن واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق گیم و کامیپوتر و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد / بالای هشت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و گانر بودنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه به دسته متوسط بازی و اینا دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای چهار بار
 9. aminnzz

  • اسم واقعی: امین •‌ سن واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق گیم و کامیپوتر و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد / بالای هشت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و گانر بودنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه به دسته متوسط بازی و اینا دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای چهار بار
 10. aminnzz

  • اسم واقعی: امین •‌ سن واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق گیم و کامیپوتر و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد / بالای هشت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و گانر بودنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه به دسته متوسط بازی و اینا دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای چهار بار
 11. aminnzz

  • اسم واقعی: امین •‌ سن واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق گیم و کامیپوتر و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد / بالای هشت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و گانر بودنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه به دسته متوسط بازی و اینا دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای چهار بار
 12. aminnzz

  • اسم واقعی: امین •‌ سن واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق گیم و کامیپوتر و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد / بالای هشت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و گانر بودنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه به دسته متوسط بازی و اینا دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای چهار بار
 13. aminnzz

   • اسم واقعی: امین •‌ سن واقعی: 15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عشق گیم و کامیپوتر و ... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد / بالای هشت ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و گانر بودنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خیلی علاقه به دسته متوسط بازی و اینا دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بالای چهار بار
 14. aminnzz

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رنک دو شدم و دارم‌میرم دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: اقلیت رو دوست داشتم خوش گذشت و زمانی که من تو این فکشن بودم دو تا لیدر عوض شد اولی @SuperPowerو دومی @Dani که جفتشون بی نظیر و عالی بودن بدون اینکه مغرور باشن! واقعا خوش گذشت تو این فکشن
 15. aminnzz

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/9/2 تا 2020/9/4 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ دسترسی نداشتن به کامپیوتر