aminnzz

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  53
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

1 دنبال کننده

درباره aminnzz

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 01/21/2005

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  _AminNZZ_

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. aminnzz

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تو همه چی.... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی شدید و فعالیت بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و توش موفق میشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 2. aminnzz

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 ------------------------------------------------------------------------------------- • اسم واقعی: امین ------------------------------------------------------------------------------------- • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تو همه چی.... ------------------------------------------------------------------------------------- • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت ------------------------------------------------------------------------------------- • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 00:00 ------------------------------------------------------------------------------------- • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته ویژه ------------------------------------------------------------------------------------- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی شدید و فعالیت بالا ------------------------------------------------------------------------------------- • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و توش موفق میشم ------------------------------------------------------------------------------------- • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 3. aminnzz

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تو همه چی.... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی شدید و فعالیت بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و توش موفق میشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 4. aminnzz

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب و فعال تو همه چی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استراخت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 5. aminnzz

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب و فعال تو همه چی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استراخت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 6. aminnzz

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب و فعال تو همه چی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استراخت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 7. aminnzz

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: جلوی 4 راه paintball بازیکن OrganiC با موتور fbi در حال گشت بود که من دستم خورد به G و سریعا پیاده شدم و ایشون وانتد داد به من و گفت که فکر کردم دراگ داری!!!! و شروع کرد به پول دادن بعد از اینکه من گفتم SS ! من هم سریعا پول ایشون رو برگردوندم! • شاهد ها: مدرک ها گویا هستن! هرچند اقای LazyBoy هم کنار ما بود و تعجب کرد از وانتد دادن OrganiC • مدرک/عکس یا فیلم:
 8. aminnzz

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: تیر زدن به ماشینا وترکوندن و کشتن افراد با بهانه ی (میخوام برم اصلا بن بشم) داره نظم و بهم میزنه و اسیب میرسونه به اموال • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم
 9. aminnzz

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: من داخل ماشین G کرده بودم که ایشون فریسک دادن زدیم بقل بدون دلیل لایسنس درایو منو واسه 3 ساعت Suspend کردن • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم: باتشکر3>
 10. aminnzz

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تو همه چی.... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی شدید و فعالیت بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و توش موفق میشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 11. aminnzz

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تو همه چی.... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی شدید و فعالیت بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و توش موفق میشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 12. aminnzz

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال تو همه چی.... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه ی شدید و فعالیت بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم و توش موفق میشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 13. aminnzz

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ Cop میخوام برم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی توپ 3>
 14. aminnzz

  • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی فعال تو همه چی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای ۸ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: واسه استراحت میخوام بیام ملایم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بین دسته ملایم ها به این فکشن علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم.. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ روزی ۴ ۵ بار
 15. aminnzz

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی فعالم تو همه چی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بالای 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اومدن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم فعال هستم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه فقط • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ ۴ بار