capitanamir

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  8
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره capitanamir

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. capitanamir

  سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور خوش اخلاق شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۹صبح تا ۱ شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر علاقه و خدمت به مردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴بار
 2. capitanamir

  سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور خوش اخلاق شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۹صبح تا ۱ شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر علاقه و خدمت به مردم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴بار
 3. capitanamir

  • سن واقعی: امیر • اسم واقعی: ۱۶ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ خوش اخلاق با ادب مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ظهر تا ۱ شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد برای خدمت به دیگران • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من تمام نقشه رو مثل که دستم میشناسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۴ بار
 4. capitanamir

  سن واقعی:۱۶ • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور خوش اخلاق شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۹صبح تا ۱ شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر علاقه و سبک بازی کردن خودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴بار
 5. capitanamir

 6. capitanamir

  سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور خوش اخلاق شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۹صبح تا ۱ شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدید به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بخاطر علاقه و سبک بازی کردن خودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴بار
 7. capitanamir

  • سن واقعی: امیر • اسم واقعی: ۱۶ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ خوش اخلاق با ادب مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۳ظهر تا ۱۲شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد برای خدمت به دیگران • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من تمام نقشه رو مثل که دستم میشناسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۴ بار
 8. capitanamir

  • سن واقعی: امیر • اسم واقعی: ۱۶ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ خوش اخلاق با ادب مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۳ظهر تا ۱۲شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد برای خدمت به دیگران • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من تمام نقشه رو مثل که دستم میشناسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۴ بار