Rahampz

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  18
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Rahampz

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

66 بازدید کننده نمایه
 1. Rahampz

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/Rahampz"][/url] • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان شوخ ایثارگر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 8 تش 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای پیوستن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب رنک 3 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا هم درآمد داره هم سادس • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی 4 بار
 2. Rahampz

  [/url • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور مهربان ایثارگر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 16تا 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای پیوستن ه دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای گرفتن رنک 2 • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا دسته متوسطی ساده و خوبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی 4 بار
 3. Rahampz

  [/url • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامزه ، مهربان ، ایثارگر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ۱۲ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا به حال در فکشنی نبوده ام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای گرفتن رنک ۲ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا نسبت ب بقیه ساده تر است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۳ بار
 4. Rahampz

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون گرم ، جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ۱۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: درخواست کم و حقوق کم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق بالا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ فکشن دوست داشتی و ارتقا رتبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۳ بار
 5. Rahampz

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار حواس جمع و خون گرم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ۱۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای گرفتن رنک ۲ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ساده تر از فکشن های دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۳ بار
 6. Rahampz

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/Rahampz"][/url] • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار حواس جمع و خون گرم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ۱۰ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای امدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای گرفتن رنک ۲ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ساده تر از فکشن های دیگه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۳ بار
 7. Rahampz

  [/url • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جنگجو ، عادل ، جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟حداقل ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: درخواست ها کم بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه ) زیرا پول ساز است و ساده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا نسبت به دیگر فکشن ها ساده تر است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۳ بار
 8. Rahampz

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جنگجو ، عادل ، جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟حداقل ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک ۲ در این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا نسبت به دیگر فکشن ها ساده تر است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۳ بار
 9. Rahampz

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جنگجو ، عادل ، جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟حداقل ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک ۲ در این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا نسبت به دیگر فکشن ها ساده تر است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۳ بار
 10. Rahampz

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/Rahampz"][/url] • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جنگجو ، عادل ، جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟حداقل ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۲ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): گرفتن رنک ۲ در این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا نسبت به دیگر فکشن ها ساده تر است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۳ بار
 11. Rahampz

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/Rahampz"][/url] • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جنگنده ، پر شور ، تلاش گر ، جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ۱۱ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای کسب کردن رنک دو در این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون نسبت به فکشن های دیگر راحت تر است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۳ بار
 12. Rahampz

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/Rahampz"][/url] - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخواهم به دسته متوسط بروم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:نطری ندارم
 13. Rahampz

  • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: امیرمهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ، اهل دل ، مقرراتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ۱۲ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا به حال در فکشنی نبوده ام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): شغل مدیک رو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اسونه و پول ساز • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ الی ۳ بار
 14. Rahampz

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/Rahampz"][/url - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از (2,7,2020) تا (3,7,2020) - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ دسترسی نداشتن به نت و pc
 15. Rahampz

  url="http://agsa.arsacia.ir/players/general/Rahampz"][/urlُ سن واقعی: 15 • اسم واقعی: رهام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون گرم شوخ جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حداقل ۷ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):۱۲ تا ۲۴ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تا ب حال تو فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از دکتری خوشم میاد و کار ساده ای هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون با شعل دکتری حال میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ الی ۳ بار