Heydar11

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  12
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Heydar11

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

125 بازدید کننده نمایه
 1. رضا حیدرم

   

 2. Heydar11

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخواهم به دسته متوسط بروم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی بودن و تشکر از لیدر گرامی sobhan و amylee و felon
 3. Heydar11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: حیدر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: pro • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 یا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 15:00 به بعد شروع به بازی میکنم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشن را بیشتر دوست دارم و میخواهم پیشرفت داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 بار
 4. Heydar11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: حیدر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: pro • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 یا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 15:00 به بعد شروع به بازی میکنم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشن را بیشتر دوست دارم و میخواهم پیشرفت داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 بار
 5. Heydar11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: حیدر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: pro • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 یا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 15:00 به بعد شروع به بازی میکنم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشن را بیشتر دوست دارم و میخواهم پیشرفت داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 بار
 6. Heydar11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: حیدر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: حقخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 یا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 15:00 به بعد شروع به بازی میکنم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشن را بیشتر دوست دارم و میخواهم پیشرفت داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 بار
 7. Heydar11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: حیدر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: pro • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 یا 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 15:00 به بعد شروع به بازی میکنم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ این فکشن را بیشتر دوست دارم و میخواهم پیشرفت داشته باشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 بار
 8. Heydar11

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: حیدر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: pro • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 یا 11 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم به یک فکشن بروم تا پیشرفت کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 1 بار