SlayerBoy

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  27
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

10 دنبال کننده

درباره SlayerBoy

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 08/24/1999

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. SlayerBoy

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ با این وضعیت سرور فعلا نمیشه بازی کرد. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: GooD
 2. SlayerBoy

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ با این وضعیت سرور نمیشه بازی کرد. - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:لیدر عالی.
 3. SlayerBoy

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 4. SlayerBoy

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ سرم تو کاره خودمه کاری ب کسی ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00-06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عوض شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی وقته تو این فکشن نبودم میخوام یه سر بزنم به فکشن ببینم دنیا دست کیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکرا نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 ار
 5. SlayerBoy

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ سرم تو کاره خودمه کاری ب کسی ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00-06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عوض شدن لیدر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خیلی وقته تو این فکشن نبودم میخوام یه سر بزنم به فکشن ببینم دنیا دست کیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکرا نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 ار
 6. SlayerBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ اروم کاری ب کسی ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00-05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عوض شدن لیدر فکشن وارن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکرا نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3بار
 7. SlayerBoy

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: اروم سرم تو کاره خودمه کاری به کسی یا چزیم ندارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 - 05:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:عوض شدن لیدر فکشن وارن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دلیل خاصی ندارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 8. SlayerBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ جدی فعال و فعال در زمینه یه چیزایی تو سرور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-06:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن وارن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش خیلی لپ لپیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ اصن از این فکرا نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 9. SlayerBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: رضا • اسم واقعی: 20 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ فعال حرف گوش کن قابل اعتماد با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 15 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00 - 08:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:--- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به این فکشن غلاقه خاصی دارم و سرور هم به معلم احتیاج داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون واقعا هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 10. SlayerBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ - شوخ - کرم ریز - قبلا چیتر - در کل خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقام تو این فکشن هستن قبلا هم تو این فکشن بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکرا نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 2 بار
 11. SlayerBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ باحال کرم ریز بقیشم لیدر میدونه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 08:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطر کسایی که تو فکشنن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرو سابشو عسقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 12. SlayerBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ باحال کرم ریز بقیشم لیدر میدونه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 08:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطر کسایی که تو فکشنن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدرو سابشو عسقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 13. SlayerBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوش اخلاق مهربون شوخ تنبل جدی گاننر چیتر .. در کل بچه خوبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-03:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همه رفتن ماهم رفتیم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بخاطر اینکه نمودنم ازبس گفتن پست بزار • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کلا از این فکرا نمیکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3بار
 14. SlayerBoy

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: رضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ . جدی در کار . بچه خوبیم . اصلانم چیتر نیستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10:00 - 13:00 | 18:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همه بچه ها رفتن منم رفتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): زیاد تو این فکشن بودم و به راحتی رابر هارو میکشم در کل این فکشنو خیلی دوست دارم مخصوصا ساب لیدرشو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تجربم زیاده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 15. SlayerBoy

  دوست عزیز اگر هر شخصی به هر دلیلی تو خونه رابر باشه و با اختار ها به بیرون از خونه نره و هی معطل کنه همدست رابر ها شناخته میشه و 6وانتد شریک جرم میگیره