ParsaDHP

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  9
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره ParsaDHP

 • درجه
  تازه کار
 1. ParsaDHP

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی آزار و آرام و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته ی ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون درآمد خوبی دارد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به نظرم فکشن منظم و خوبی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 2. ParsaDHP

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی آزار و آرام و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به دسته ی ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از ناموفق کردن راب ها خوشم می آید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوبی دارد و فکشن منظمی است • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 3. ParsaDHP

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته ی ویژه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر بسیار خوب و با معرفتی دارد و فکشن مناسبی است
 4. ParsaDHP

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام بی آزار و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای آمدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تعریفشو از دوستم شنیدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون لیدر خوبی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 3 بار
 5. ParsaDHP

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2020/3/25 تا 2020/3/27 تا ساعت 12 ظهر - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل سفر اجباری
 6. ParsaDHP

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): از چهرشنبه 6 فروردین ساعت 14 تا جمعه 8 فروردین ساعت 12 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ به دلیل سفر اجباری که مجبورم برم و نمی توانم آنلاین شوم
 7. ParsaDHP

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خاکی بی آزار و خسته • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برا یرنک آپ • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جای خالی داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 یا 3 بار
 8. ParsaDHP

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام و ساکت و بی آزار و خاکی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به علت مشکل اینترنت نمی توانستم دو هفته بازی کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای رنک آپ و رفتن به دسته ی ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تعریفشو از رفیقم شنیدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 9. ParsaDHP

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام و ساکت و بی آزار و خاکی ولی 20 ساعت FP دارم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12 به بعد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به علت مشکل اینترنت نمی توانستم دو هفته بازی کنم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای رنک آپ و رفتن به دسته ی ویژه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تعریفشو از رفیقم شنیدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار