Blocker

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  4
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره Blocker

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Blocker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با خلاق تابع قوانین وقت گذاشتن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 4 تا 6 ساعت بعضی وقتا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (15:00-19:00)-(20:00-23:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به پولش احتیاج دارم دوستش دارم سطح 5 مکانیکم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تمامی cm ها حفظم و میتونم کارم رو پیش ببرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 شاید بیشتر
 2. Blocker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با خلاق تابع قوانین وقت گذاشتن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 4 تا 6 ساعت بعضی وقتا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (15:00-19:00)-(20:00-23:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به پولش احتیاج دارم دوستش دارم سطح 4 مکانیکم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تمامی cm ها حفظم و میتونم کارم رو پیش ببرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 شاید بیشتر
 3. Blocker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با خلاق تابع قوانین وقت گذاشتن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بین 4 تا 6 ساعت بعضی وقتا بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (04:00-06:00)-(08:00-11:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به پولش احتیاج دارم دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تمامی cm ها حفظم و میتونمکارم رو پیش ببرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 6 شاید بیشتر
 4. Blocker

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امیرحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وقت گذاشتن باادب خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): (04:00-06:00) (08:00-11:00) • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به پول احتیاج دارم و دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تمامی cm ها حفظم و میتونم سریع کار کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 تا 7