Ebrahim

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  40
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

2 عادی

7 دنبال کننده

درباره Ebrahim

 • درجه
  عضو پیشرفته

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  .ebrahim

آخرین بازدید کنندگان نمایه

795 بازدید کننده نمایه
 1. Ebrahim

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ هم اره هم نه - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ اسکیل اپ کردن شغل غیر مجاز(متریال) - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 2. Ebrahim

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: ابراهیم خورند • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربان کمی شیطون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00/23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بدلیل سربازی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون فکشن مورد علاقمه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا این فکشن بودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار
 3. Ebrahim

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:21 اسم واقعی: ابراهیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 تا 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برا تجربه البته medic عشقه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): انجام وظیفه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3بار
 4. Ebrahim

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۱ • اسم واقعی: ابراهیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 تا 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید? همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 5. Ebrahim

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: ebrahim • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب شیطون بازیگوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 الی 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مشکلات • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام تجربه کثب کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میخوام خودمو امتحان کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار
 6. Ebrahim

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: ebrahim • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب شیطون بازیگوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 الی 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 الی 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:مشکلات • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): میخوام تجربه کثب کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ میخوام خودمو امتحان کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار
 7. Ebrahim

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: ابراهیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوب مهربون کمی شیطون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00الی21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از رنگ فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون یکی از رفیقام تو این فکشن هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار
 8. Ebrahim

  • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: ابراهیم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خوب مهربون کمی شیطون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4الی 6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00الی21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از رنگ فکشن خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون یکی از رفیقام تو این فکشن هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 الی 3 بار