MHST

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  21
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره MHST

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 02/14/2006

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  mhst

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد حسین • اسم واقعی: 14 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی میکنم خوب باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ زمان معینی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای پیشرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ فکشن جالبی بنظر میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 2. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد حسین • اسم واقعی: 14 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی میکنم خوب باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ زمان معینی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای پیشرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ فکشن جالبی بنظر میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 3. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد حسین • اسم واقعی: 14 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی میکنم خوب باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ زمان معینی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای پیشرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ فکشن جالبی بنظر میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 4. MHST

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بخاطر رفتن ب فکشن های دیگه - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر و ساب لیدر خوبن
 5. MHST

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ از 17-4-2020تا 18-4-2020 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ بخاطر انجام کار ضروری
 6. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد حسین • اسم واقعی: 14 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی میکنم خوب باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ زمان معینی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای پیشرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ فکشن جالبی بنظر میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 7. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: محمد حسین • اسم واقعی: 14 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بد اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ زمان معینی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای پیشرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ فکشن جالبی بنظر میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 8. MHST

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: محمدحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شاید یکم خسته کننده باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان معین ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رانندگی رو دوست دارم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3
 9. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: محمدحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شاید یکم خسته کننده باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان معین ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به معلمی علاقه دارم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3
 10. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: محمدحسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شاید یکم خسته کننده باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان معین ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای تنوع • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نظری ندارم روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2_3
 11. MHST

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای تغییر فکشن - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر و ساب لیدر عالی هستن و جایه انتقاد باقی نزاشتن
 12. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی:سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:صبور و ارام • روزانه چقدر بازی می کنید؟4تا8ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):زمان مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن قبلی نداشتم این اولین فکشنمه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون این شغلو دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون این شغلو دوس دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟حدااکثر10
 13. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی:سهیل • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:صبور و ارام • روزانه چقدر بازی می کنید؟میانگین5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان خاصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم این اولین فکشنمه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه):چون رانندگی رو دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون رانندگی رو دوس دارم و مسیرارو میشناسم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟حداکثر10
 14. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی میکنم خوب باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16_20 زمان معینی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید: از معلمی خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جایه جالبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ دوسه بار
 15. MHST

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: محمد حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سعی میکنم خوب باشم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4_5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ 16_20 زمان معینی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): اینجا خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جایه جالبیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ دوسه بار