Peep

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  185
 • حمایت مالی

  2,000 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

9 عادی

درباره Peep

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 01/26/2003

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Peep

آخرین بازدید کنندگان نمایه

409 بازدید کننده نمایه
 1. Peep

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ جای من اینجا نیست - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: لیدر بدک نیس
 2. Peep

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کاره خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هرموقع شد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این کار خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این کارو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴ بار عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: ماهان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرم تو کاره خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۸ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): هرموقع شد • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): از این کار خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این کارو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴ بار
 3. Peep

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی:علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):14تا 2شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باعث پیشرفت من و گانریم میشه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باعث پیشرفت و تقویت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 4. Peep

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی:محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):14تا 2شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باعث پیشرفت من و گانریم میشه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باعث پیشرفت و تقویت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 5. Peep

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:18 • اسم واقعی:محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):14تا 2شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باعث پیشرفت من و گانریم میشه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باعث پیشرفت و تقویت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 6. Peep

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: مبین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستان هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حال میده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر بار نیاز بشه چک میکنم • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: ماهان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 تا 4:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستان هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ حال میده • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ هر بار نیاز بشه چک میکنم
 7. Peep

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: توانمند • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای امدن به هیتمن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کارشو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 8. Peep

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بی لیاقت بودنه لیدر!! - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: افتضاح!!!
 9. Peep

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نامعلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5 بار
 10. Peep

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بی لیاقت بودنه لیدر!! - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: افتضاح!!!
 11. Peep

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بی لیاقت بودنه لیدر!! - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: افتضاح!!! - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بی لیاقت بودنه لیدر!! - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: افتضاح!!! - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بی لیاقت بودنه لیدر!! - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: افتضاح!!! - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بی لیاقت بودنه لیدر!! - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: افتضاح!!! - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ بی لیاقت بودنه لیدر!! - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: افتضاح!!!
 12. Peep

  برو یکم املا یاد بگیر بعد بیا بحث کن mamadpink تو چت هم پت میزنه به سیستم دسترسی ندارم فردا حالتو میگیرم
 13. Peep

  خب من اومدم با کلی مدارک @MyOwnRules بالا باش خب بحث از پشیمونی اومد به عکسه زیر نگاه کنید! حالا مدارک بیشتر مربوط به PinkGirll اینجا میگه بای دادم و winner event نمیدونم کی بود اسمش عجیب بود و لول 5 بود حالا این عکس خب پس فهمیدیم winner myownrules بوده حالا این عکسو ببینین این که میگفت نمیدونم کی بود چیشد یهو ممد own خب حالا بریم یه عکس خنده دار ببینین arsacia رو چجوری نوشته ursaaakiaa بازم راجب من زر بزنی اینجوری با مدرک میر*نم بهت لاقاچ @MyOwnRules والا leader tmf بودی وار 3v3 دادی با GSF تا ناموص باف کشیده بودین (مثلا قرار بود باف نکشیم ) ما بدون باف اومدیم بازم نتونستید hq خودتونو پس بگیرین @Tahdid @MooN ها؟
 14. Peep

  مدرک داری؟ یا بازم داری حرفه مفت میزنی؟ مثل خودم با مدرک جواب بده!
 15. Peep

  @MyOwnRules حرف مفت زدن رو همه بلدن مثل من با مدرک بیا جلو! #لاقاچ