HaKaN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  140
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

8 عادی

8 دنبال کننده

درباره HaKaN

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 06/20/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

786 بازدید کننده نمایه
 1. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: از هر نظر بگید عالیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تایم مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخاطر اینکه بیام تو این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دست به تفنگم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 2. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: از هر نظر بگید عالیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تایم مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخاطر اینکه بیام تو این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دست به تفنگم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 3. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24ساعت بازی میکنم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:----- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سبکه PD دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 24
 4. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالیم از هر نظر • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:----- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون میخوام بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم والله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 85بار چک در هر ساعت
 5. تنفس شروع زندگیست
  عشق قسمتی از زندگیست
  اما دوست خوب قلب زندگیست !

 6. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: از هر نظر بگید عالیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تایم مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخاطر اینکه بیام تو این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دست به تفنگم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 7. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: از هر نظر بگید عالیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تایم مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخاطر اینکه بیام تو این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دست به تفنگم خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 8. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: از هر نظر بگید عالیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تایم مشخصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:بخاطر اینکه بیام تو این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون اینقدر تو ای فکشن بودم دوسش دارم برای همین میخوام بیام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 9. HaKaN

  با سلام و خسته نباشید. بنده پسورد اکانتمو فراموش کردم بعد تنها چیزی که یادمه پینش هست و نمیدونم روش جمیل زدم یا نه شماره اگه میشه برام ok کنید مرسی
 10. HaKaN

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: ----- • توضیحات: توهین • مدارک (فیلم یا عکس):
 11. HaKaN

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: من کهWanted 1بودم چرا امده ticket داده کار ایشون اشتباه بوده • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 12. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان خاصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:------- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که عالیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عالیم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 13. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: صادق • اسم واقعی: 19 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان خاصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:------ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عالیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 14. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: صادق • اسم واقعی: 19 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان خاصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:------ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عالیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 15. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان مخصوصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ------- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عالیم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5