HaKaN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  131
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

7 عادی

7 دنبال کننده

درباره HaKaN

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 06/20/2000

آخرین بازدید کنندگان نمایه

695 بازدید کننده نمایه
 1. HaKaN

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: ----- • توضیحات: توهین • مدارک (فیلم یا عکس):
 2. HaKaN

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: من کهWanted 1بودم چرا امده ticket داده کار ایشون اشتباه بوده • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 3. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان خاصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:------- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون که عالیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عالیم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 4. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: صادق • اسم واقعی: 19 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان خاصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:------ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عالیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 5. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: صادق • اسم واقعی: 19 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان خاصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:------ • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عالیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 6. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): زمان مخصوصی ندارم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: ------- • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون عالیم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5
 7. HaKaN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2019.12.7 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ کلاس دارم
 8. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1 تا 5 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دلیل ندارم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستام اینجا هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 99
 9. HaKaN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2019.11.14 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ نداشتن دسترسی به PC
 10. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): تایم مختلف بازی میکنم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم پیشرفت میکنم تو این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 69
 11. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 10تا 12 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم چون قبلا بودم برای همون میخوام بیام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارمو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 10
 12. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3تا 8 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون برام کار پیش اومد بدون پست کیک کرد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نظری ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9
 13. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی خوبم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3تا 8 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون برام کار پیش اومد بدون پست کیک کرد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوسش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نظری ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9
 14. HaKaN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2019/5/31 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ این 1 روز فقط نیستم چون شنبه امتحان دانشگاه دارم
 15. HaKaN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: صادق • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: عالی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: دیگه خوشم نیومد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم این فکشنو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارشو بلدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 24