aliwolf22

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  8
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره aliwolf22

 • درجه
  تازه کار

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. aliwolf22

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من در کاراهای خودم جدی هستم و خیلی دوست دارم پیشرفت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از صبح تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: من فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی دوست دارم تو بازی راننده تاکسی باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی کردن در یک بازی خیلی لذت بخشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 ساعت
 2. aliwolf22

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من در کاراهای خودم جدی هستم و خیلی دوست دارم پیشرفت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از صبح تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: من فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی دوست دارم تو بازی راننده تاکسی باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی کردن در یک بازی خیلی لذت بخشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 ساعت
 3. aliwolf22

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من در کاراهای خودم جدی هستم و خیلی دوست دارم پیشرفت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از صبح تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: من فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی دوست دارم تو بازی راننده تاکسی باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی کردن در یک بازی خیلی لذت بخشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 ساعت
 4. aliwolf22

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من در کاراهای خودم جدی هستم و خیلی دوست دارم پیشرفت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از صبح تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: من فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی دوست دارم تو بازی راننده تاکسی باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی کردن در یک بازی خیلی لذت بخشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 ساعت
 5. aliwolf22

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من در کاراهای خودم جدی هستم و خیلی دوست دارم پیشرفت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از صبح تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: من فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی دوست دارم تو بازی راننده تاکسی باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی کردن در یک بازی خیلی لذت بخشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 ساعت
 6. aliwolf22

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی دوست دارم در کار خودم پیشرفت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1الی2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 1:00 - 7:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: من فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم به کاربران جان بدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جون همیشه جون افراد درحال تموم شدنه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2ساعت
 7. aliwolf22

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من در کاراهای خودم جدی هستم و خیلی دوست دارم پیشرفت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از صبح تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: من فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی دوست دارم تو بازی راننده تاکسی باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی کردن در یک بازی خیلی لذت بخشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 ساعت
 8. aliwolf22

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من در کاراهای خودم جدی هستم و خیلی دوست دارم پیشرفت کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ بیش از 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از صبح تا شب • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: من فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی دوست دارم تو بازی راننده تاکسی باشم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی کردن در یک بازی خیلی لذت بخشه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1 یا 2 ساعت