GOVERNMENT

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  229
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

21 عالی

9 دنبال کننده

درباره GOVERNMENT

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 08/23/2006

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  alirezashabaneh

آخرین بازدید کنندگان نمایه

451 بازدید کننده نمایه
 1. GOVERNMENT

  حتما انجام میشه
 2. GOVERNMENT

  پول بنزین نداریم بیایم عوارضی هم بدیم؟ اگه میخوای بیا خودم ازت عوارض بگیرم هر بار که رفتی ۵k میگیرم ازت
 3. GOVERNMENT

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ شخصی - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بهترین فکشنی بود که به عمرم رفته بودم با ارزوی بازگشت به فکشن
 4. GOVERNMENT

  2022/7/21
 5. GOVERNMENT

  2022/7/20
 6. GOVERNMENT

  2022/7/2022
 7. GOVERNMENT

  2022/7/18
 8. GOVERNMENT

  2022/7/17
 9. GOVERNMENT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۲ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): خدا داند • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:استفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴ بار
 10. GOVERNMENT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۶ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱تا۲ و ۴تا۶ ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استعفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۴ بار
 11. GOVERNMENT

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 1۶ • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ در حد معمول • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): خدا داند • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همینجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 - 4 بار
 12. GOVERNMENT

  عالی
 13. GOVERNMENT

  می کنید؟عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علیرضا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان صبور جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱ تا ۲ و ۴ تا ۶ ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استفا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): بازگشت استاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بازگشت شکوه مندانه ی استاد به فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 14. جالب بود امید است عملی بشود
 15. GOVERNMENT

  حداقل ۳ تا بشه بهتره پولشو نصفش باشه