mrkhande80

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  25
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره mrkhande80

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mrkhande80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور با اخلاق سخت کوش وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 - 16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بخاطره علاقه داشتن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این فکشن خیلی خوشم میاد و دوست دارم بمانم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه داشتم و تجربه اش را دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ تا ۴ بار
 2. mrkhande80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۷ • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور با اخلاق سخت کوش وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 - 16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بخاطره علاقه داشتن به دسته ویژه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این فکشن خیلی خوشم میاد و دوست دارم بمانم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون سابقه داشتم و تجربه اش را دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ تا ۴ بار
 3. mrkhande80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق خوش قول فعال پرکار و تشخیص کار اشتلاه و درست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای این که اقلیت خوبیه و ازش راضیم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به خاطر علاقه ی زیاد به این اقلیت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 4. mrkhande80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و مهربان و خون گرم و در کار خود جدی و بی تعارف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون از قبلی خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و‌ خیلی دوست دارم دسته ویژه را در این سرور امتحان کنم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون براش تلاش کردم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 5. mrkhande80

 6. mrkhande80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: سجاد • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و مهربان و خون گرم و در کار خود جدی و بی تعارف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون از قبلی خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و‌ خیلی دوست دارم دسته ویژه را در این سرور امتحان کنم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون براش تلاش کردم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 7. mrkhande80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: سجاد • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و مهربان و خون گرم و در کار خود جدی و بی تعارف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون از قبلی خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و‌ خیلی دوست دارم دسته ویژه را در این سرور امتحان کنم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون براش تلاش کردم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 8. mrkhande80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: سجاد • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و مهربان و خون گرم و در کار خود جدی و بی تعارف • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون از قبلی خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم و‌ خیلی دوست دارم دسته ویژه را در این سرور امتحان کنم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون براش تلاش کردم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 9. mrkhande80

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من انسانی خون گرم و مهربان و اهل بازی و در کار جدی هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون در ان فکشن زیاد بودم و خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این فکشن خیلی خوشم میاد و در این سرور دوست دارم به واگوس بیام باشم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من به شدد علاقه دارم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4
 10. mrkhande80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خون گرم خوش اخلاق شوخ ولی در کار جدی. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون در فکشن قبلی زیاد ماندم و خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به پلیس خیلی علاقه دارم و می خوام از پلیس بودن در امد زایی کنم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم و براش تلاش کردم. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 11. mrkhande80

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من انسانی خون گرم و مهربان و اهل بازی و در کار جدی هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون در ان فکشن زیاد بودم و خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این فکشن خیلی خوشم میاد و در این سرور دوست دارم یک گانگستر باشم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من توی دوعل دادن استعداد دارم و این فکشن فکر میکنم به من نیاز داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4
 12. mrkhande80

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: توضیحات‌: با سلام. خواهش میکنم کمک کنید من الکی بن شدم به دلیل خرید و فروش من نمیدونم اصلا این دلیل چی هست به احتمال زیاد اشتباه بن شدم لطفا پیگیری کنید ادمینی که من رو بن کرد Nina بود اسمه اکانته خودم هم MR.KHANDE است تایم بن هم بی نهایته.
 13. mrkhande80

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من انسانی خون گرم و مهربان و اهل بازی و در کار جدی هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون در ان فکشن زیاد بودم و خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این فکشن خیلی خوشم میاد و در این سرور دوست دارم یک گانگستر باشم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من توی دوعل دادن استعداد دارم و این فکشن فکر میکنم به من نیاز داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4
 14. mrkhande80

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من انسانی خون گرم و مهربان و اهل بازی و در کار جدی هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون در ان فکشن زیاد بودم و خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این فکشن خیلی خوشم میاد و در این سرور دوست دارم یک گانگستر باشم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون من توی دوعل دادن استعداد دارم و این فکشن فکر میکنم به من نیاز داره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4
 15. mrkhande80

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سجاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: من انسانی خون گرم و مهربان و اهل بازی هستم. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: چون در ان فکشن زیاد بودم و خسته شدم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون از این فکشن خیلی خوشم میاد و در این سرور دوست دارم به مردم کمک کنم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون برای رسیدن بهش خیلی تلاش کردم و فکر میکنم جای مناسبی است. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 تا 4 بار