mohammad13

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  19
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

1 دنبال کننده

درباره mohammad13

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. mohammad13

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: فحاشی با شدت بالا • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 2. mohammad13

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 3. mohammad13

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: محمد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بی حصله • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00-11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ راحت هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 4. mohammad13

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: صالح • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3تا2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00-16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جالبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3تا4
 5. mohammad13

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: محمد صالح • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: علاقه دارم بازی کنان رو fp80 کنم مخصوصن دسته متوسط ها رو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4تا6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00-16:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون جالبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا 3 بار
 6. mohammad13

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: محمد صالح • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بسیار علاقه دارم دسته متوسط ها رو fp80 کنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:30--22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوست دارم امتحانش کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستم انجاست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 7. mohammad13

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: فحاشی با شدت بالا • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 8. mohammad13

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: فحاشی با شدت بالا • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 9. mohammad13

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: فحاشی • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 10. mohammad13

  عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: فحاشی با شدت بالا • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 11. mohammad13

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: فحاشی • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 12. mohammad13

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: فحاشی با شدت بالا • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم: https://cdn.discordapp.com/attachments/618420387872636928/621649754836697096/sa-mp-064.png
 13. mohammad13

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: محمدصالح • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: به دوستانم کمک میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8تا9 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00-9:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون دوستم انجاست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از دست پلیس راهت میشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3
 14. mohammad13

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: محمدصالح • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: به دوستانم کمک میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17:00-9:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:چون خسته کننده شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون یکی از دوستانم دالش هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون از دست پلیس ها خلاص میشوم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3
 15. mohammad13

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 13 • اسم واقعی: محمدصالح • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: به دوستانم کمک میکنم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7تا8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00-9:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون بهترینه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میتونم از دست پلیس ها راهت شم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2تا3