AraGorN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  126
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

13 خوب

5 دنبال کننده

درباره AraGorN

 • درجه
  عضو حرفه ای

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. AraGorN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: آیدین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 الی 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: وقت نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2بار
 2. AraGorN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 الی 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه لیدری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 3. AraGorN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 الی 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه لیدری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 4. AraGorN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 الی 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته شده بودم. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ تجربه لیدری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 5. AraGorN

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ وقت ندارم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 6. AraGorN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: باقرخان خیاط • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 الی 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: حسش نبود دیگه • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه و دوستان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستان هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 7. AraGorN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 الی 10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 الی 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: از لیدری استعفا دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستام هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون تجربه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 8. AraGorN

  @AmirMahdi درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @solenya درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @2112ali درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @hessam212 درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @dreadful درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @SOBHAN9898 درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید.
 9. AraGorN

  @Nuclear درخواست استعفا شما قبول شد، با تشکر از تمام زحمات شما برای این اقلیت.
 10. AraGorN

  @reza1385 شکایت شما رد شد، مدارک شما کافی نیست.
 11. AraGorN

  @AmirRezZz درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @SoLoToV درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @BenyamiN درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @barxakhy درخواست عضویت شما رد شد، شما در اقلیت دیگری حضور دارید.
 12. AraGorN

  @Friend درخواست عضویت شما رد شد، شما در اقلیت دیگری حضور دارید. @Scute درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @iPurya درخواست عضویت شما رد شد، شما در اقلیت دیگری حضور دارید. @shoji درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @DeTriS درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @mohammadb83 درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید.
 13. AraGorN

  @AliLsh درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @Liya درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @LaNaYa درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @yaswq درخواست عضویت شما رد شد، شما صلاحیت ورود به دسته متوسط ندارید.
 14. AraGorN

  @pouyas660 درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید. @hessam212 درخواست عضویت شما قبول شد، آماده برای تست باشید.
 15. AraGorN

  @AmyLee درخواست مرخصی شما طبق قانون زیر و تاریخ مرخصی شما (29-04-2020) رد شد.