BamDaD616

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

2 دنبال کننده

درباره BamDaD616

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 08/12/2001

آخرین بازدید کنندگان نمایه

370 بازدید کننده نمایه
 1. BamDaD616

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: بامداد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی ارام و بی هاشیه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعتت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6:30 -- 12:20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: در امد کم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به بد بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 2. BamDaD616

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی: بامداد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فردی ارام و بسیار دوست دار طبیعت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 5:25 12:30 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشن قبلی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به کمک به مردم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از منتظر بودن متنفرم و از منتظر گذاشتن هم همچنین متنفرم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 3. BamDaD616

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: بامداد • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرسخت و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم رسیدگی لیدر به اعضا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به یاد دادن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به درس دادن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 4. BamDaD616

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: بامداد • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرسخت و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم رسیدگی لیدر به اعضا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به جنگ و جنایت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به جنایت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 5. BamDaD616

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: بامداد • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرسخت و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم رسیدگی لیدر به اعضا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به جنگ و جنایت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به جنایت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 6. BamDaD616

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: بامداد • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سرسخت و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: عدم رسیدگی لیدر به اعضا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به جنگ و جنایت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه زیاد به جنایت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 7. BamDaD616

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بامداد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بی توجهی به اعضا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): داشتن رفیق در این فکشن و علاقه به دسته متوسط بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علایق من به دسته متوسط روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 8. BamDaD616

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: بامداد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در شوخی شوخش و در کار کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ به دلیل مدارس شاید تایم انلاین شدنم فرق کنه ولی باز هم زیاد انلاین میشم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مسخره بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به یکی بودن و داشتن یا پیدا کردن رفقای جدید • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بر اساس سطح پلی و دانشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار نقل قول
 9. BamDaD616

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: بامداد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: به موقعش شوخی به موقعش جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳الی۴ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): به دلیل مدارس در هفته تایمم عوض میشه ولی در هر صورت هستم باز هم. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به دلیل علاقه ها • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3