Yasin

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  93
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

1 دنبال کننده

درباره Yasin

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Yasin

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یاسین • اسم واقعی: 18 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با مرام • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 تا 18 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نمیدونم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار !
 2. Yasin

  ...Goodboy... درخواست استعفا شما پذیرفته شد. شما با FP60 از اقلیت اخراج میشوید. .HakaN درخواست استعفا شما پذیرفته شد. شما با FP60 از اقلیت اخراج میشوید.
 3. Yasin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: سینا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فرد اروم فرد زود جوش فرد بیکار فرد عشق چرخ تو سرور ارسا کیا فرد با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 22:00 2:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم یه مدت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوس دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 15 بار
 4. Yasin

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوشحال و با حال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4-5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نا معلوم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلایل شخصی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد ازش • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوسش دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1000 بار
 5. Yasin

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: امین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ مشخص نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مشخص نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: که بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقم اینجاست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟5
 6. Yasin

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یاسین • اسم واقعی: 17 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 یا 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3 تا 8 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: که بیام اینجا • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): که بیام اینجا • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 9 یا 10
 7. Yasin

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحال. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 7-8 ساعت. • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست. • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بن از سرور. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): حقوق خوب. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر باحال. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7
 8. Yasin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: غلام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی فعال با استعداد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ پراکنده +10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از 10:00 الی 22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 9. Yasin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یاسین • اسم واقعی: ۱۸ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: معتمد وظیفه شناس شوخ با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5تا10 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 3:00_22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مدتی بود فکشن نداشتم و بازی نمیکردم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دسته متوسط خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1_3 بار
 10. Yasin

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ مهربان،فعال،علاقه مند به فکشن های دسته متوسط • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00-20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست نداشتمش • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه زیاد به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر خوب و اعضایه خوب • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3-4
 11. Yasin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون شوخ فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00 - 02:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خسته کننده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدرش خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خیلی باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار نقل قول
 12. Yasin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 16 • اسم واقعی:دانیال • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ و وظیفه شناس. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 24 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 24 ساعت • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برا خنده. • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دلیل خاصی نداره. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دلیل خاصی نداره. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 13. Yasin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 55 • اسم واقعی: باب الله • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مشتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ هر چی خدا بخواد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): دست قسمته دست ما نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: مشتی نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون مشتیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون منم مشتی ام • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 14. Yasin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: شاغلام • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جسور توانا • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 08:00 - 12:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کمبود وقت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همکاری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ وقت زیاد دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 نقل قول
 15. Yasin

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: یاسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی بچه جالبیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3-4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): نمیدونم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5-6 بار نقل قول