ItzErfan

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  26
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

2 دنبال کننده

درباره ItzErfan

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 08/14/2003

آخرین بازدید کنندگان نمایه

424 بازدید کننده نمایه
 1. ItzErfan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام، شوخ طبع ، ........... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم (1 سال پیش) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینطوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 2. ItzErfan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام، شوخ طبع ، ........... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم (1 سال پیش) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینطوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 3. ItzErfan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام، شوخ طبع ، ........... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم (1 سال پیش) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینطوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 4. ItzErfan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بامرام، شوخ طبع ، ........... • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم (1 سال پیش) • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همینطوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 5. ItzErfan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باتربیت و وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10-12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 6. ItzErfan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باتربیت و وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10-12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 7. ItzErfan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باتربیت و وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10-12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):8:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟زیاد
 8. ItzErfan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: عرفان • اسم واقعی: 16 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 10 - 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00 - 00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوست داشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به قولم عمل کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ - • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 9. ItzErfan

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2018/07/26 3:45 - 2018/07/26 6:00 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ برقا رفته
 10. ItzErfan

  اکانت Furbykins اکانت قبلیه من بود که توسط Gang T'np یا AynaaZ هک شده و دزدی شده من حتی رمزه اکنت رو بهش ندادم.
 11. ItzErfan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: شوخ طبع وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 11 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 8:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پیشرفت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوب هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 11
 12. ItzErfan

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 14 • اسم واقعی: عرفان • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: در اوقات بیکاری به سرور میام. شخصی با مرام، کاملا موادب و ................ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ حدودا 10 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-22:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به این فکشن(گذراندن اوقات) • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ زیرا هم دوستش دارم هم فعال هستم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 10 و حداکثر 16 بار