MarCiN

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  35
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

5 دنبال کننده

درباره MarCiN

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 23 • اسم واقعی: مارسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربان با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست چرا نتونستم بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جذاب بودن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نظری ندارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 2. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل : • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مارسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع و پایبند به قوانین, تلاشگر,یاری گر به مردم, • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 1-2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 06:00- 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای heal رساندن و کمک به بازیکنان • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه داشتن به این faction • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1- بار
 3. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مارسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 7 تا 10 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیست • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سرگرمی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 4. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مارسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب جدی پر کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 5. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 22 • اسم واقعی: مارسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب جدی پر کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14 تا 21 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 6. MarCiN

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ از 2019/03/13 تا 2019/03/27 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسافرت
 7. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: مارسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خدمت به پلیر ها • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خدمت به پلیر ها • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 8. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: مارسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی و شوخ و خوشگل • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 18 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 3:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:استراحت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 20
 9. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 18 • اسم واقعی: پارسا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آرام. سرم به کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 4:00 11:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تغییر فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم کسب تجربه کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ مهارت لازم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4
 10. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: فاطمه • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خونسرد و اروم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تجربه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پرکار بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 11. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: مارسین • اسم واقعی: 21 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بیشتر انلاینم، فعال و خوش برخوردم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 الی 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15-24 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: قبلا جایی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون من این فکشنو دوست دارم و به نظر من عالی است • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بیشتر اوقات در سرور هستم و میتونم به همه خدمت رسانی کنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 بار
 12. MarCiN

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: مارسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با ادب منظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 4ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15 18 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: استراحت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ سرگرم کننده بودن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1
 13. MarCiN

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: توهین • مدارک (فیلم یا عکس):
 14. MarCiN

  ایشون هنوز متور خودشو پس نگرفته
 15. MarCiN

  • عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: • مدارک (فیلم یا عکس):