MmdShf

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  11
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

2 دنبال کننده

درباره MmdShf

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

583 بازدید کننده نمایه
 1. MmdShf

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی
 2. MmdShf

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2020/05/12 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید? نبودن در تمرین
 3. MmdShf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و اروم و ساکت و خوش اخلاق و منظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دسته بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم حسابه مجرمین را برسم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی 4 بار
 4. MmdShf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و اروم و ساکت و خوش اخلاق و منظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دسته بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم حسابه مجرمین را برسم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی 4 بار
 5. MmdShf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوب و اروم و ساکت و خوش اخلاق و منظم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12تا 23 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به دسته بالاتر • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست دارم پلیس شوم و حسابه مجرمین را برسم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ بش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3الی 4 بار
 6. MmdShf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم آروم و مظلوم و بی صدا و ساکتیم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 12 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-01:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: یادم نیس • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک 2 دسته ملایم میخوام بگیرم. • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2-3
 7. MmdShf

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: ایشون میخواستن به من تیکت بدن و من از ماشین پیاده نشدم ایشون 2 تا وانتد دادن تا اینجا درست من اینجا حق تسلیم داشتم و ایشون 1 اخطار دادن و بعد منو کشتن • شاهد ها: _ مدارک :
 8. MmdShf

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی گوگولی..خوش اخلاق..بیکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 18:00 | 20:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تکراری شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فک میکنم فکشن خوبی باشه . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام تو این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 9. MmdShf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی گوگولی..خوش اخلاق..بیکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 18:00 | 20:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تکراری شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فک میکنم فکشن خوبی باشه . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام تو این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 10. MmdShf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی گوگولی..خوش اخلاق..بیکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 18:00 | 20:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تکراری شده بود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فک میکنم فکشن خوبی باشه . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام تو این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار
 11. MmdShf

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: ممد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خیلی گوگولی..خوش اخلاق..بیکار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00 تا 18:00 | 20:00 تا 24:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اولین فکشن ک میخوام برم . • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): فک میکنم فکشن خوبی برای شروع باشه . • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ رفیقام تو این فکشن هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 4 بار