hajheshmattt

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  88
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

درباره hajheshmattt

 • درجه
  عضو پیشرفته
 • تاریخ تولد 05/26/1999

آخرین بازدید کنندگان نمایه

754 بازدید کننده نمایه
 1. hajheshmattt

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: حشمت • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نیمدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همیجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همیجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 2. hajheshmattt

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: حشمت • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نیمدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همیجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همیجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 3. hajheshmattt

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: حشمت • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خیلی زیاد • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): نیمدونم • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:همینجوری • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): همیجوری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ همیجوری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 4. hajheshmattt

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همیجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همیجوری
 5. hajheshmattt

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 7/9/2020 تا 9/9/2020 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ خرابی
 6. hajheshmattt

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 5/09/2020 تا 9/09/2020 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ خرابی
 7. hajheshmattt

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ همینجوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: درجه یک
 8. hajheshmattt

 9. hajheshmattt

 10. hajheshmattt

 11. hajheshmattt

 12. hajheshmattt

 13. hajheshmattt

 14. hajheshmattt

 15. hajheshmattt