DaeiReZa

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  13
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره DaeiReZa

 • درجه
  عضو

آخرین بازدید کنندگان نمایه

492 بازدید کننده نمایه
 1. DaeiReZa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: reza's • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر,شوخ طبع,احساساتی,جذاب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ساعت5,6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:for bye • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): عاشقشم,باعث پیشرفته • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ لیدر و ساب خوب,پرهیجان • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4.5بار
 2. DaeiReZa

 3. DaeiReZa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: ReZa • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر.شوخ طبع. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9.10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوستم دیموت شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه داشتم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از علاقه شدید • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6.7 بار
 4. DaeiReZa

 5. DaeiReZa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: ReZa • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر.شوخ طبع. • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 9.10ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:دوستم دیموت شد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه داشتم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از علاقه شدید • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟6.7 بار
 6. DaeiReZa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ReZa • اسم واقعی: 19 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر.شوخ طبع.صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 8ساعت.بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:کسل کننده بود.ایجاد تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کمک به این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوستانم هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4.5بار
 7. DaeiReZa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 19 • اسم واقعی: ReZa • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر _ احساساتی _ جدی در کار • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6و7 ساعت شاید بیشتر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بیشتریش از 2تا 8 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تازه باز شروع به بازی کردم.مدتی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): سابقه کار دارم تو این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون قبلا بودم و تجربه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4.5بار
 8. DaeiReZa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: reza • اسم واقعی: 19 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر _ احساساتی _ شوخ طبع • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5.6ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): منطقه خوبیه و دوستش دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به اسنیپر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4.5بار
 9. DaeiReZa

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: reza • اسم واقعی: 19 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: گیمر _ شوخ طبع _ احساساتی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4.5hour • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): بستگی داره • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تازه بک دادم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): قبلا بودم خیلیم راضی بودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دست به تفنگ دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4.5بار