Maznoon

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  14
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Maznoon

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  MaZnooN

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Maznoon

  - عکس محیط کاربری شما: - 1 عکس شما:
 2. Maznoon

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با هوش و فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14-20 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون به خبرنگاری علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به خبرنگاری علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 3. Maznoon

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۶ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۲۰:۰۰ - ۱۴:۰۰ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به رانندگی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون بهش علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳
 4. Maznoon

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و کار بلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18:00 - 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به معلمی • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم بهش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3
 5. Maznoon

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش و اکتیو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 - 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00- 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کمک به سرور و علاقه به خبرنگاری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به خبرنگاری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 6. Maznoon

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش و اکتیو • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 - 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00- 23:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کمک به سرور و علاقه به خبرنگاری • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه به خبرنگاری • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 7. Maznoon

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و عاشق سمپ و با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 الی 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خدمت به پلیر ها و کسب حقوق • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به رانندگی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 3 بار
 8. Maznoon

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و عاشق سمپ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خدمت به پلیر ها و کسب حقوق • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خبرنگاری رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 3 بار
 9. Maznoon

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و عاشق سمپ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی 8 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خئمت به پلیر ها و کسب حقوق • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون رانندگی رو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 3 بار
 10. Maznoon

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: مهدی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و عاشق سمپ و با تجربه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 الی 8 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خدمت به پلیر ها و کسب حقوق • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون به رانندگی علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ حداقل 3 بار