hooman4

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  10
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره hooman4

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 09/03/2002

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. hooman4

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نداشتن وقت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: دوره من سه تا لیدر بود،lazyboy که عالی بود لیدر رو دستش ندیدم ، دو تا لیدر بعدی بد نبودن
 2. hooman4

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ نداشتن وقت - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: lazyboy طلا بود ، لیدر های بعدی هم بد نبودن
 3. hooman4

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2022/08/31 تا 2022/09/02 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ سفر
 4. hooman4

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: هومن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور خوش اخلاق فعال خوش صحبت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ شیش ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: آمدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از بچگی به یدک کشی علاقه داشتم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:ده بار عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: ایلیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: همه چی تموم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ پنج ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): جذابه برام • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید: سه بار
 5. hooman4

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: هومن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور قانونی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که علاقه مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 6. hooman4

  •• عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: هومن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور قانونی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:امدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که علاقه مندم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد
 7. hooman4

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: هومن • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور قانونی خوش صحبت خوش محفل فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5-6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00 تا 18:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:برای اومدن به این فکشن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه به دسته متوسط • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون که علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بسیار
 8. hooman4

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ هنطوری - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: اقلیت خوب،لیدر هم که نگم براتون،توجه بسیار ویژه به کم سن وسالان داشت.یاد سعید طوسی افتادم.
 9. hooman4

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2022/8/1 تا 2022/8/4 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟مسافرت
 10. hooman4

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 21 • اسم واقعی: ایلیا • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خنده رو،بی اعصاب،پول پرست • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 6 تا 7 شب 2 تا 4 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کار ساده ایه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از بچگی علاقه به تاکسی داشتم،بازی موردعلاقم تو پیس وان کریزی تاکسی بود • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1