pitrik1387

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  88
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

3 عادی

درباره pitrik1387

 • درجه
  عضو پیشرفته

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  pitrik1387

آخرین بازدید کنندگان نمایه

131 بازدید کننده نمایه
 1. pitrik1387

  سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سامین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور .توانایی انجام کار گروهی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن وقت کافی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 2. pitrik1387

  سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سامین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور .توانایی انجام کار گروهی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن وقت کافی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 3. pitrik1387

  سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سامین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور .توانایی انجام کار گروهی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن وقت کافی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 4. pitrik1387

  سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سامین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور .توانایی انجام کار گروهی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن وقت کافی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 5. pitrik1387

  سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سامین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور .توانایی انجام کار گروهی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن وقت کافی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 6. pitrik1387

  سن واقعی: 16 • اسم واقعی: سامین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور .توانایی انجام کار گروهی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ +4 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 11:00-15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن وقت کافی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟چون هست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +10
 7. pitrik1387

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید:بسیار خوب
 8. pitrik1387

  عکس محیط کاربری : http://agsa.arsacia.ir/players/general/pitrik1387"][/url 2023/03/15 عکس شما: https://cdn.discordapp.com/attachments/856278467665199176/990937484890357760/IMG-20220627-WA0004.jpg
 9. pitrik1387

  عکس محیط کاربری شما: 2023/03/14 عکس شما: https://cdn.discordapp.com/attachments/856278467665199176/990180832096428092/IMG-20220625-WA0006.jpg
 10. pitrik1387

  عکس محیط کاربری شما: 2023/03/12 عکس شما: https://cdn.discordapp.com/attachments/856278467665199176/983103509153067088/IMG-20220606-WA0001.jpg
 11. pitrik1387

  عکس محیط کاربری شما: 2023/03/11 عکس شما: https://cdn.discordapp.com/attachments/856278467665199176/990180832096428092/IMG-20220625-WA0006.jpg
 12. pitrik1387

  عکس محیط کاربری شما: 2023/03/10 1 عکس شما: https://cdn.discordapp.com/attachments/856278467665199176/987855022555558008/IMG-20220619-WA0001.jpg
 13. pitrik1387

  عکس محیط کاربری شما: 2023/03/09 1 عکس شما: https://cdn.discordapp.com/attachments/856278467665199176/987633949763317770/IMG-20220618-WA0002.jpg
 14. pitrik1387

  2023/03/08 https://media.discordapp.net/attachments/856278467665199176/982775470074515516/IMG-20220605-WA0004.jpg?width=1205&height=677
 15. pitrik1387

  2023/03/07 https://media.discordapp.net/attachments/856278467665199176/987415448498884668/IMG-20220617-WA0001.jpg