Ho3ein84

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  34
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

2 دنبال کننده

درباره Ho3ein84

 • درجه
  عضو پیشرفته

آخرین بازدید کنندگان نمایه

201 بازدید کننده نمایه
 1. Ho3ein84

  مازندران مازندران
 2. Ho3ein84

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11): 2022/11/3 تا 2022/11/6 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟خونه نیستم و به سیستم دسترسی ندارم
 3. Ho3ein84

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17• اسم واقعی: عرشیا• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحوصله مهربون• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 4 ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17 تا 21• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوستم توشه و درامد خوبی داره• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد ازش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار
 4. Ho3ein84

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل:• سن واقعی: 17• اسم واقعی: حسین• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: منظم و خوش اخلاق• روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2_3 ساعت• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 18 الی 21• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتن وقت برای پلی دادن• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون توش بودم و خوشم میاد از این فکشن• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوش میاد• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3بار
 5. Ho3ein84

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17• اسم واقعی: حسین• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: کول• روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیره .بستگی به درس داره• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:میخاستم به دسته متوسط برم نشد • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خیلی خوبع• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون توش بودم• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 6. Ho3ein84

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله متاسفانه - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ سوختن سیستم - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید : لیدر عالی و منظم میگن ادما رو از کارایی که میکنن قضاوت نکن ما که کاره ایی نبودیم حلالمون کنین . یاعلی
 7. Ho3ein84

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:خونسرد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی5 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تنوع • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خفنه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد از این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 5 بار
 8. Ho3ein84

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به این دسته بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دسته بالاتر برم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد ازش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3.4 بار
 9. Ho3ein84

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به این دسته بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دسته بالاتر برم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد ازش • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3.4 بار
 10. Ho3ein84

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به این دسته بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دسته بالاتر برم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ باحاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3.4 بار
 11. Ho3ein84

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3.4 بار
 12. Ho3ein84

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به این دسته بیام • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد از این فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 _4 بار
 13. Ho3ein84

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باحوصله• روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیر• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردیدبه این دسته بیام:• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دسته بالاتر برم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون خوشم میاد• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3 4 بار
 14. Ho3ein84

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17• اسم واقعی: حسین• در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون• روزانه چقدر بازی می کنید؟ متغیر• در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر• چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دسته بالاتر برم• برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دسته بالاتر برم• چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوش میاد• روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیش از 5 بار
 15. Ho3ein84

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: حسین • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مهربون • روزانه چقدر بازی می کنید؟متغیر • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): متغیر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:به دسته بالاتر برم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): به دسته بالاتر بدم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوش میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیش از 5 بار