MeiSam

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  186
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

14 خوب

7 دنبال کننده

درباره MeiSam

 • درجه
  عضو حرفه ای
 • تاریخ تولد 01/03/2003

آخرین بازدید کنندگان نمایه

1893 بازدید کننده نمایه
 1. MeiSam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 17 • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خودم 3 ماه لیدرش بودم عالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کمک به لیدر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 2. MeiSam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 17 • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خودم 3 ماه لیدرش بودم عالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کمک به لیدر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 3. MeiSam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 17 • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خودم 3 ماه لیدرش بودم عالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کمک به لیدر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 4. MeiSam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 17 • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خودم 3 ماه لیدرش بودم عالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کمک به لیدر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 5. MeiSam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 17 • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 00:00 تا 23:59 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: کیک شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خودم 3 ماه لیدرش بودم عالیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کمک به لیدر • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ +5
 6. MeiSam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی مثل بقیه! • روزانه چقدر بازی می کنید؟3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: با لیدرش سازگار نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر دسته گل • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به علت سازگاری با خصوصیات اخلاقی لیدر. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 7. MeiSam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی مثل بقیه! • روزانه چقدر بازی می کنید؟3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: با لیدرش سازگار نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر دسته گل • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به علت سازگاری با خصوصیات اخلاقی لیدر. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 8. MeiSam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی مثل بقیه! • روزانه چقدر بازی می کنید؟3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00-00:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: با لیدرش سازگار نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): لیدر دسته گل • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ به علت سازگاری با خصوصیات اخلاقی لیدر. • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 9. MeiSam

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: Mega PHONE اشتباه + از بازی رفتن بیرون و اومدن و دوباره TICKET دادن! • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 10. MeiSam

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ ما نوبیم ایشون پرو - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: نظری ندارم
 11. MeiSam

  عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: • عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: سلام، بنده تو 4 راه داشتم به دیوار تیر میزدم که دیدم افسر محترم دنده عقب اومد و WEAPON LICENSE منو SUPSEND کرد! از افسر در خواست مدرک دارم که من کی روی یه نفر اسلحه کشیدم؟ • شاهد ها: • مدرک/عکس یا فیلم:
 12. MeiSam

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: میثم • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: یکی مثل بقیه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 12:00 - 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: خوب نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوبه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نمیدونم درست • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 13. MeiSam

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله ! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟میرم PD یا FBI - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: در صرف کردنش ناتوانم!
 14. MeiSam

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله ! - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟میرم PD یا FBI - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: در صرف کردنش ناتوانم!
 15. MeiSam

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11) (خود آن روز هم حساب است): 2019/07/14 - 2019/07/27 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید (دلیل کامل و متقاعد کننده)؟سلام. دکترم تشخیص داده یکم افسردگی دارم گفته یه چند روز دور باشم از PC!