Yaser0181

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  24
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره Yaser0181

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 11/03/2001

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Yaser_Junior

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. Yaser0181

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: کامیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق و تابع قوانین فکشن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 الی5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00_ 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دیلی نداشتن اکتیویتی چون امتحان ترم داشتم نتونستم آنلاین بشم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم اومد از این فکشن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با ماشیناش حال میکنم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲ بار
 2. Yaser0181

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: کامیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق و تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00 _ 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: به دلیل عدم فعال نبودن چون امتحان ترم داشتم نمیتونستم آنلاین بشم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد از اقلیت • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲ بار
 3. Yaser0181

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: کامیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: مسئولیت پذیر و تابع قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت‌ • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:30_17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتن اکتیویتی به دلیل امتحانات • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون خوشم میاد • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳بار
 4. Yaser0181

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:15 • اسم واقعی: کامیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قانون و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 -- 19:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: باحال نبود • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): باحاله • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 5. Yaser0181

  مود دلچسبی نیست خب یه اسکین جدید به اینفرنوس بدید مسخرست
 6. Yaser0181

  متاسفم برای این سرور که نظر پلیراش براش ارزشی نداره
 7. Yaser0181

  خدایی ان چه مسخره بازیه فیس infernus رو گردونید
 8. Yaser0181

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۰ • اسم واقعی: یاسر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین فکشن • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00_20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک ۲ بشم و برم دسته بالا تر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با حاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 9. Yaser0181

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۰ • اسم واقعی: یاسر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: تابع قوانین فکشن • روزانه چقدر بازی می کنید؟۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00_ 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای اومدن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رنک ۲ بشم و برم دسته بالا تر • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ با حاله • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 10. Yaser0181

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ میخوام برم دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بیشتر آنلاین بشن
 11. Yaser0181

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: کامیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: وظیفه شناس پایبد به قوانین • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13:00 - 17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:تا به حال تو فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): راحته • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ از این فکشن خوشم میاد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 12. Yaser0181

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۱۵ • اسم واقعی: کامیار • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق باحال با معرفت • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 14:00 - 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تو فکشن نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم چون نیسان داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نسان داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 13. Yaser0181

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ 2022/02/18 - 2022/02/19 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ مسابقه دارم سعی میکنم برسم
 14. Yaser0181

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: ۲۰ • اسم واقعی: یاسر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال و خوش خنده • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۴ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 16:00- 20:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: شلوغ بود نمیشد اکتیویتی گرفت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با حاله و خلوته • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نیسان داره • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار
 15. Yaser0181

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: کامیار • اسم واقعی:15 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و وظیفه شناس • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۵ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 22:00 _17:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تا حالا نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم چون پول زیاد میده • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ شغل باحالیه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۳ بار