Ypy08

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  17
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

درباره Ypy08

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 11/03/2001

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Younes.p08

آخرین بازدید کنندگان نمایه

224 بازدید کننده نمایه
 1. Ypy08

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یونس • اسم واقعی: ۲۰ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی_صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ تا ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):بین ساعت۱۱ صبح تا ۵ بعد از ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با دسته متوسط حال میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ..... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 2. Ypy08

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یونس • اسم واقعی: ۲۰ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی_صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ تا ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):بین ساعت۱۱ صبح تا ۵ بعد از ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با دسته متوسط حال میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ..... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 3. Ypy08

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یونس • اسم واقعی: ۲۰ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی_صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ تا ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00):بین ساعت۱۱ صبح تا ۵ بعد از ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: میخواستم بیام دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): با دسته متوسط حال میکنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ ..... • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 4. Ypy08

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ برای رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: همه چی عالی بود دمتون گرم
 5. Ypy08

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: یونس • اسم واقعی: ۲۰ • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ،جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۲،۳ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳ تا ۱۶ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بی دلیل fp80شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): شغلشو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ افراد داخل این فکشن بسیار با شخصیت هستن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 6. Ypy08

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: یونس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال - جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ تا ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۷ تا ۲۱ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای کاری که نکردم fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کارشو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون همه افراد داخل این فکش با شخصیت هستند منم میخوام به جمعشون اضافه بشم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۲
 7. Ypy08

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: یونس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: جدی- خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 17 تا 22 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: بدون دلیل fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): شغل معلمی رو روست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ افراد داخل این فکشن همه با شخصیتن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2
 8. Ypy08

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: یونس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: سر و ساکت کاربلد • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 تا 3 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنو ترک نکردم بی دلیل اخراج شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): کارشو دوست دارم بچه های باحالی تو این فکشن هستن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ کارشو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 9. Ypy08

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: یونس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق وظیفه شناس باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 17 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تو فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشنو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون کارشو دوست دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 10. Ypy08

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: یونس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق ، سرو ساکت ، باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ ۳ تا ۴ ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): ۱۳ تا ۱۶ • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: تو هیچ فکشنی نبودم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه شدیدی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون میدونم میتونم انجامش بدم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳
 11. Ypy08

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: یونس • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: آدم خوش برخوردیم سرم تو کار خودمه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 3 تا 4 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 13 تا 17 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشن نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): خوشم میاد کارشو دوست دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون این میگن این فکشن خوبه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار