Mero

ادمین های محیط کاربری
 • تعداد ارسال ها

  16
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 عادی

3 دنبال کننده

درباره Mero

 • درجه
  عضو
 • تاریخ تولد 09/18/2001

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  Mehrshad

آخرین بازدید کنندگان نمایه

355 بازدید کننده نمایه
 1. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00- 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه فکشنه خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم این فکشنو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 2. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 17 • اسم واقعی: امیر • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00- 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه فکشنه خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم این فکشنو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 3. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مهرشاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00- 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه فکشنه خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم این فکشنو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 4. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مهرشاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00- 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه فکشنه خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم این فکشنو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 5. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مهرشاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش اخلاق و جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 5 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 19:00- 13:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتن به دسته متوسط • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): برای اینکه فکشنه خوبیه • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم این فکشنو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 6. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مهرشاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اراده و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به اقلیت پلیس دپارتمنت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوس دارم این اقلیت رو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 7. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی:20 • اسم واقعی: مهرشاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش رفتار و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه نداشتن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): رفیقام گفتن • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ دوست دارم فکشن رو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 8. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مهرشاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش رفتار و با ادب • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 21:00 - 15:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید:علاقه نداشتن • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تاحالا تو این فکشن نبودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوست دارم این فکشن رو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 9. Mero

  درخواست ورود به تیم هلپری رو دارم
 10. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی:مهرشاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00- 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای عضویت در این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه داشتم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه تاحالا عضو این اقلیت نبودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 11. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی:مهرشاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اخلاق و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 15:00- 21:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: برای عضویت در این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون علاقه داشتم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ برای اینکه تاحالا عضو این اقلیت نبودم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 4 بار
 12. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: مهرشاد • اسم واقعی:20 • در 30 کلمه خود را توصیف کنید:با اراده و خوش رفتار • روزانه چقدر بازی می کنید؟6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه داشتن به این اقلیت • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): دوست داشتم فکشنو • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه داشتن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 13. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مهرشاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اراده و خوش اخلاق • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: اقلیت های متوسط رو دوست نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه داشتن به اقلیت پلیس دپارتمنت • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون دوس دارم این اقلیت رو • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار
 14. Mero

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 20 • اسم واقعی: مهرشاد • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: با اراده و صبور • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 6 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): 20:00 - 14:00 • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه به فکشن تاکسی • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون هبچوقت توی فکشن تاکسی نبودم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟علاقه دارم به فکشن • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3 بار