alibageri

اعضا
 • تعداد ارسال ها

  22
 • حمایت مالی

  0 تومان 
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 عادی

درباره alibageri

 • درجه
  عضو

اطلاعات شخصی

 • نام کاربری در RPG
  warriyo

آخرین بازدید کنندگان نمایه

343 بازدید کننده نمایه
 1. alibageri

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش و باحال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ معاوم نیست • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه زیادی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون هم سر علاقه زیادی به این فکشن دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول خوبی نسبت به بقیه فکشن ها دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 5 بار
 2. alibageri

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش جدی و بامزه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: Fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن فکشن خوبی هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 بار
 3. alibageri

  عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش جدی و بامزه • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: Fp80 شدم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): این فکشن فکشن خوبی هست • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ علاقه • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 7 بار
 4. alibageri

  عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: فحاشی در cnn • مدارک (فیلم یا عکس):
 5. alibageri

  عکس سایز کوچک شما از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک کسی که از او شکایت دارید از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از شاهدین از طریق کنترل پنل: • توضیحات: من درخواست مرخصی دادم بعد دو روز بعد دیدم بی دلیل fp80 شدم • مدارک (فیلم یا عکس): مدارک در ucp موجود است .
 6. alibageri

  عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - از چه تاریخی تا چه تاریخی درخواست مرخصی دارید؟ (تاریخ باید میلادی باشد، مثال: از 2016/11/11 تا 2016/12/11):2022/5/28 تا 2022/6/15 - به چه دلیل درخواست مرخصی دارید؟ امتحانات
 7. alibageri

  • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: بقیه را می خندانم و جدی هستم • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2 ساعت • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): مغلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پول خوبی دارد و مهارت هایی تو این زمینه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 5 بار
 8. alibageri

  سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش خنده باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تاکسی شغل خوبیس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در امد زیادی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 بار
 9. alibageri

  سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: خوش خنده باهوش • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تاکسی شغل خوبیس • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ در امد زیادی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 بار
 10. alibageri

  سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش جدی • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 4 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): تاکسی شغل خوبیس و علاقه دارم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ نسبت به کار درامد خوبی دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 8 بار
 11. alibageri

  • عکس از اطلاعات کنترل پنل شما: ' عکس از اطلاعات کنترل پنل شخصی که می خواهید گزارش دهید: • توضیحات: این فرد بی دلیل فحاشی کرد • شاهد ها: R.I.C.H • مدرک/عکس یا فیلم:
 12. alibageri

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله در روز پنجشنبه - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: عالی بود
 13. alibageri

  - عکس بخش "اطلاعات کاربری" در UCP: - آیا شما مطمئن هستید که می خواهید از اقلیت خارج شوید؟ بله - برای چه از اقلیت استعفاء می دهید؟ رفتن به دسته ی متوسط - پیشنهادات و انتقادات خود را راجع به اقلیت و Leader آن بنویسید: بسیار خوش اخلاق
 14. alibageri

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: • سن واقعی: 15 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: فعال فعال • روزانه چقدر بازی می کنید؟ خب شاید معلوم نباشه ولی بازی میکنم • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: علاقه زیادی نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): چون هم سر علاقه زیاد و من بیشتر شب ها معمولا بیدارم شاید به سرور کمک کنم • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ پوا خوبی نسبت به بقیه فکشن ها دارد • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ بیشتر از 5 بار
 15. alibageri

  • عکس سایز کوچک از "اطلاعات کاربری" از طریق کنترل پنل: سن واقعی: 16 • اسم واقعی: علی • در 30 کلمه خود را توصیف کنید: باهوش جدی زرنگ • روزانه چقدر بازی می کنید؟ 2.3 بار • در چه ساعت هایی بازی می کنید؟ (مثلا 08:00 - 12:00): معلوم نیست • چرا شما فکشن قبلی را ترک کردید: فکشنی قبلا نداشتم • برای چه می خواهید به این فکشن بیایید؟ (حداقل 30 کلمه): پول خوبی داره • چرا فکر می کنید که این فکشن جای مناسبی برای شما هست؟ چون علاقه دارم • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ زیاد